Page 9

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 7 Danmark uden affald Vi kender affald som et resultat af den økonomiske aktivitet i samfundet. Jo mere gang der har været i økonomien, desto mere affald har vi produceret. Men affald kan indeholde materialer og ressourcer, som det kan give mening at genanvende. Vi er kommet meget langt, når det gælder miljø- mæssigt forsvarlig affaldshåndtering, også når det gælder affaldsforbrænding. Men Danmark er også et af de lande i Europa, der producerer mest affald pr. indbygger. De danske husholdninger producerede 447 kg affald per person i 2011. Det svarer til, at hver dansker smider mere end 8 kilo affald ud om ugen. Derfor er visionen et Danmark, hvor der i højere grad tages vare på ressourcer og materialer i affaldet, og hvor vi genanvender mere af vores husholdnings- affald og forbrænder mindre. Det vil indebære, at flere materialer sendes tilbage til det økonomiske kredsløb til gavn for miljøet. Samtidig er det vigtigt, at indsatsen tilrettelægges omkostningseffektivt og på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde. Med den nye tilgang til affald bygger vi videre på en dansk tradition. Vi har allerede i mange år været opmærksomme på vores naturressourcer, og vi forsøger at udnytte og værne om dem på en fornuftig måde. Vi passer på vores grundvand, så vi stadig kan drikke rent vand fra hanen. Vi har skåret kraftigt ned på udledningen af kvælstof til vandløb og havet, og vi har ambitiøse mål for at reducere belastningen med sprøjtemidler i landbruget. Også uden for Danmark er ressourceeffektivitet på dagsordenen. Alle EU landene er enige om det 7. miljø- handlingsprogram ”Living well, within the limits of our planet” og om en køreplan for et ressourceeffektivt EU, og på globalt plan diskuterer verdens stats- og regrings- ledere grøn økonomi og ressourceeffektivitet. Danmark spiller en aktiv rolle i disse forhandlinger. Stigende priser på materialer og ressourcer vil gøre det mere attraktivt at udvikle og anvende løsninger, der effektiviserer anvendelsen eller erstatter råstoffer. Der er mange danske virksomheder, der er beskæftiget med at producere og udvikle netop sådanne produkter og løsninger. Derfor kan der også være nye markeds- muligheder for danske virksomheder, som kan levere teknologiske løsninger og knowhow. Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi på sigt genanvender meget mere og forbrænder mindre affald. Det samme gælder deponering, som vi på sigt kun skal bruge til materialer, som det ikke kan betale sig at genanvende eller forbrænde. Med Danmark uden affald lægger regeringen op til følgende overordnede fokusområder: 1. Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer, som er i det. 2. Vi skal reducere miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i samme takt øger belastningen af natur og miljø.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above