Page 7

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 5 Forord I Danmark brænder vi meget affald af. Affald, som vi kunne få mere ud af ved at genanvende mere og genanvende bedre. Vi skal frem til i langt højere grad at se affald også som en ressource, der kan genbruges og genanvendes, og væk fra at betragte affaldet som et spildprodukt. Affaldet fra virksomheder og husholdninger inde- holder materialer og værdier, det giver god mening at genanvende. Papir og pap kan blive til nye varer, aluminiumsbakker kan smeltes om og genanvendes, og spildevandsslam kan blive til ny gødning på markerne. Med Danmark uden affald lægger regeringen op til en ny tilgang til affaldet. De seneste årtier har vi brændt knap 80 % af vores affald fra hushold- ningerne. Selvom det har givet et vigtigt bidrag til den grønne energi, så er der samtidig gået materialer og ressourcer tabt, som kunne have været genanvendt. Det vil vi gøre op med. Regeringen vil sætte det mål, at vi i 2022 skal genanvende 50 % af vores hushold- ningsaffald. Det betyder, at vi skal mere end fordoble genanvendelsen af husholdningsaffaldet i Danmark på under 10 år. Det er et ambitiøst mål, fordi vi fremover ikke bare skal sortere det, vi er vant til – som papir, pap og glas - vi skal nu have fokus på alt affald fra husholdningerne, også madaffaldet. Det er et meget ambitiøst mål, og det er endnu et eksempel på, at regeringen sætter handling bag ordene om grøn omstilling. Kommunerne spiller en central rolle i virkeliggørelsen af regeringens ny affaldspolitik, og regeringen har tillid til, at de kan løfte opgaven sammen med danskerne. Borgere og virksomheder vil selvfølgelig fortsat producere affald og skal naturligvis kunne komme af med det. Og forbrænding af affald vil fortsat skulle bidrage til vores energiforsyning. Men med Danmark uden affald lægger regeringen op til, at vi over de næste 10 år skal blive meget bedre til at genanvende materialer og ressourcer og sende dem tilbage i det økonomiske kredsløb. Det vil være et stort skridt for den grønne omstilling af Danmark. Ida Auken Miljøminister  


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above