Page 38

Ressourcestrategi_WEB

36 Danmark uden affald –– Etablere et videncenter for ressourcer, der skal samle viden og erfaringer inden for lukkede ressourcekredsløb. –– Strategisk samarbejde – gerne internationalt – for genanvendelse af elektronikaffald, herunder annoncering af tilskud til udvikling, test og demonstration af ny teknologi til forbehandling af elektronisk affald. –– Undersøge hvordan nye forretningsmodeller i samspil med ændret forbrugeradfærd kan bidrage til lavere ressourceforbrug og en højere grad af oparbejdning og genanvendelse. –– Kortlægning af danske teknologiudviklings- potentialer i forbindelse med affaldshåndtering af el- og hybridbiler og genbrug af elbilbatterier i det vedvarende energisystem. –– Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomheder. –– Grøn omstillingsfond skal bidrage til at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. Fonden retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og markedsmodning af grønne produkter og løsninger. –– Fremme af industriel symbiose, hvor virksomheder knytter deres materialestrømme sammen, så den ene virksomheds affald kan blive til en ressource for den anden virksomhed. –– Styrket indsats for grøn eksport ved at udvikle, rådgive og udbrede grønne løsninger i udlandet. –– Danmark bidrager aktivt til EU-processen om køreplanen for et ressourceeffektivt Europa, herunder udvikling af velfungerende markeder for sekundære råmaterialer. –– Danmark bidrager til implementering af EU’s 7. miljøhandlingsprogram, hvor bæredygtigt forbrug og produktion spiller en stor rolle, herunder hvordan forbrugerefterspørgsel kan bidrage til at fremme miljørigtigt design og øget brug af sekundære råmaterialer i produkterne.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above