Page 37

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 35 6. Grøn omstilling – nye erhvervsmæssige muligheder Den globale udvikling med en voksende middelklasse af forbrugere og stigende efterspørgsel betyder, at der vil være et stigende behov for nye og ressourceeffektive løsninger. Råvare- og materialeeffektivitet er et af de største danske erhvervsområder inden for miljø, og en række af de store danske eksportvirksomheder er markedsledende på området. Udviklingen kan derfor have stor betydning for denne del af de danske virksomheder. Kodeordet for virksomhederne er konkurrenceevne – dels for de virksomheder, der leverer de nytænkende løsninger, og dels for de danske virksomheder, der implementerer løsningerne for at opnå en mere ressource- effektiv produktion. Ressourceplanen for affaldshåndtering vil fremme mere sortering og genanvendelse af husholdningsaffald. Det kan understøtte teknologiudvikling og de styrke- positioner, vi har i Danmark inden for f.eks. udsortering, genanvendelse af materialer, forbrænding og behandling af organisk affald. Dette skal suppleres ved at udnytte de muligheder, der er knyttet til forbedret affaldsforebyggelse, bl.a. med ressourcestrategi for affaldsforebyggelse. Regeringen har prioriteret tilskud til udvikling af nye teknologiske løsninger, der kan fremme ressource- effektiviteten og den grønne omstilling i Danmark. Og vi skal hjælpe de grønne teknologivirksomheder ud på eksportmarkederne. ” Vi skal udvikle nye, konkurrencedygtige og ressourceeffektive løsninger med eksportpotentiale.” Med initiativerne i ressourcestrategien forventes følgende effekter: –– Bedre løsninger til håndtering af affald og etablering af lukkede ressourcekredsløb, samt øget eksport af danske løsninger på affalds- og ressourceområdet. Initiativer –– Styrket satsning på grøn teknologi gennem Program for grøn teknologi, for eksempel. ·· Fremme af bedre kvalitet og øget genanvendelse i genanvendelsen af husholdningsaffald og sammenligneligt affald fra servicesektoren. ·· Udvikle et ”state of the art” affaldssorteringsanlæg, som skal bidrage til øget genanvendelse og bedre udnyttelse af ressourcerne i de tørre affaldsfraktioner (plast, metal, pap m.v.). ·· Ressourceoptimere hos virksomhederne med henblik reduktion af affaldsmængder og øget genanvendelse. ·· Genbruge og genanvende bygge- og anlægsaffald. ·· Udnytte ressourcerne i shredderaffald, slagge fra forbrændingsanlæg og elektronikaffald bedre. ·· Udvinde mere fosfor fra spildevandsslam og husdyrgødning. ·· Designe produkter der skaber lukkede ressourcekredsløb.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above