Page 28

Ressourcestrategi_WEB

26 Danmark uden affald Hvis man fokuserer på teknologiudvikling af de processer, hvor elektronikaffaldet forbehandles og udsorteres i forskellige materialefraktioner, kan man øge genan- vendelsen af f.eks. plast, glas og metalholdige fraktioner. For nogle metaller såsom guld, sølv og kobber er der allerede i dag en høj genanvendelse, mens andre ressourcer i affaldet går tabt i forbindelse med affalds- behandlingen. En mere effektiv forbehandling vil også kunne øge genanvendelsen af de værdifulde metaller f.eks. sjældne jordarter. Shredderaffald, der består af f.eks. gamle cykler og skrotbiler, som indeholder farlige stoffer, deponeres i dag i betydelige mængder. Så store mængder, at shredder- affaldet udgør én af de største affaldstyper til deponering i Danmark. Affaldet indeholder ressourcer, der kan udnyttes mere hensigtsmæssigt. Initiativer og forventede effekter Genanvendelsen af metaller øges gennem øget indsamling af elektronik og batterier, forbedret behandling af elektronikaffald samt mere og bedre sortering og genanvendelse af shredderaffald. Der kommer løbende nye teknologier på markedet. Det er vigtigt, at vi finder den rette behandlingsform, og derfor søges et partnerskab mellem relevante aktører etableret særligt i relation til udtjente el- og hybrid- køretøjer. De vil indgå i shredderaffaldet i fremtiden og indeholder store mængder elektronik. Der er derfor stort potentiale for genanvendelse af metaller, herunder sjældne jordarter, når denne type køretøjer engang bliver til affald.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above