Page 24

Ressourcestrategi_WEB

22 Danmark uden affald Det er desuden vigtigt, at der løbende søges etableret den rette incitamentsstruktur, og de bedste virkemidler til at øge genanvendelsen, så det sker, når det er miljømæssigt og økonomisk fornuftigt. Eksempelvis har en række kommuner i Sverige og Danmark fastlagt affaldsgebyrer efter, hvor meget affald den enkelte husholdning afleverer til affaldsforbrænding. Der er behov for en samlet vurdering af, hvor sådanne modeller understøtter en miljømæssig og samfundsøkonomisk effektiv omstilling mod mere genanvendelse. Meget haveaffald, der afleveres på genbrugspladserne, behandles på komposteringsanlæg, hvilket betyder, at næringsstofferne kan genanvendes som gødning. Større grene indeholder dog kun få næringsstoffer og er et godt CO2- neutralt brændsel, som det giver mening at brænde i stedet. Endeligt skal reglerne justeres, hvis de forhindrer gen- anvendelse. Eksempelvis har en række virksomheder, udtrykt ønske om at etablere egne tilbagetagnings- ordninger, hvor de tager deres produkter tilbage efter endt brug hos borgerne. Der er tale om f.eks. plastdunke eller –låg som kan genanvendes eller kapsler af metal, som kan anvendes til nye produkter. De virksomheder, der gerne vil gå foran, skal sikres en mulighed for det. Servicevirksomheder kan også genanvende mere Indsatsen for at genanvende mere af virksomhedernes affald har haft fokus på affald fra industrien og fra på bygge- og anlægssektoren. Men servicesektoren producerer ca. 1,9 mio. tons affald årligt, hvilket er næsten 50 % mere end industrien, og mængden har været stigende de senere år i takt med en voksende servicesektor. FIGUR 5 Genanvendelse af husholdningsaffald – forventede effekter af strategiens initiativer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tørre fraktioner – Basis Tørre fraktioner – initiativer Organisk dagrenovation – Basis Organisk dagrenovation – initiativer 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 År Tons Fremskrivning af den udsorterede mængde af tørre fraktioner (papir, pap, glas, plast, træ og metal) og organisk affald fra husholdningsaffaldet. Basisgrafen forudsætter samme behandling af affaldet som i dag. Fremskrivningen af de forventede effekter er baseret på ISAG data (2009).


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above