Page 22

Ressourcestrategi_WEB

20 Danmark uden affald BOKS 4 Hvordan styres affaldet? Kommunerne har det primære ansvar på affaldsområdet særligt for husholdningernes affald. De har ansvar for at sikre indsamling af husholdningsaffaldet og en tilstrækkelig kapacitet til behandling af danskernes husholdningsaffald samt forbrændings- og deponeringsegnet affald, som er opstået i kommunen. Det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald er markedsudsat. Hovedparten af de eksisterende deponeringsanlæg er offentligt ejede. De fleste forbrændingsanlæg er ejet af kommunale I/S’er. På genanvendelsesområdet sikres kapaciteten i mange tilfælde ved, at kommunen har indgået aftaler med private genanvendelsesvirksomheder. De fleste typer affald, der bliver genanvendt, oparbejdes i udlandet, men der er en del danske virksomheder – både offentlige og private – som sorterer og forbehandler affaldet inden det eksporteres til udlandet. Affald – uanset om det stammer fra husholdninger eller erhverv – indsamles og transporteres hovedsageligt af private virksomheder. Initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering – Danmark uden affald – har følgende initiativer: 1. Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor 23 2. Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald 27 3. Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse 31 4. Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor 33 5. Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald 34 6. Grøn omstilling – nye erhvervsmæssige muligheder 37 Initiativerne med deres forventede effekter er beskrevet i de følgende 6 afsnit.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above