Page 20

Ressourcestrategi_WEB

18 Danmark uden affald Genanvendelse og de andre lande i EU – hvor ligger Danmark? Danmark er nr. 8 blandt EU-landene, når det gælder genanvendelse af kommunalt indsamlet affald, se figur 4. Vi opnår ikke samme genanvendelsesprocent som de europæiske lande, der genanvender mest. Typisk har de andre lande ikke – i samme grad – tradition for at forbrænde affaldet, som vi gør i Danmark, men enten genanvender eller deponerer de en større andel af affaldet. Ved sammenligninger på tværs af EU-lande skal tages et vist forbehold. Det er meget forskelligt fra land til land, hvor stor en mængde erhvervsaffald, der er inkluderet i ”Kommunalt indsamlet affald”, og tallene afspejler derfor et forskelligt omfang af, hvad det rent faktisk indeholder. Hvor står vi samlet set? Den danske affaldsbehandling er siden 90’erne især skiftet fra deponering til forbrænding. Når vi sammenligner os med andre lande i EU, har vi haft succes med at reducere de deponerede affaldsmængder, fordi affaldsforbrænding fylder relativt meget. Energiudnyttelse ved forbrænding har været en vigtig måde at behandle affaldet på. Det er nu tid til også at fokusere på ressourcerne i affaldet ved at øge genanvendelsen, hvor det kan det betale sig og uden at gå på kompromis med kvaliteten i de genanvendte materialer. Samtidig kan energien fra det organiske affald udnyttes til biogas i stedet for el og varme fra forbrændingsanlæg. Vi har haft succes med at opnå en høj genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet, men de aspekter, som ikke kan måles i ton – nemlig kvaliteten i genanvendelsen, har brug for et markant løft, så de genanvendte materialer ikke skaber nye miljøproblemer, og der kommer bedre styr på de farlige stoffer. FIGUR 3 Udvikling i affaldsmængder og affaldsbehandling fra 1994-2011 % Genanvendelse 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Forbrænding Deponering År Data er eksklusiv jord3. Den stiplede linje indikerer, at der er et nyt affaldsdatasystem og dermed databrud. 3. Data fra 1994-2009 er baseret på ISAG data, mens data for 2011 er baseret på Affaldsdatasystemet. På grund af skift i indberetningssystem er der databrud fra 2009 til 2011. Miljøstyrelsen vurderer, at genanvendelsen for 2011 sandsynligvis er underestimeret, da der mangler indberetninger.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above