Page 17

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 15 Der er allerede i dag en række virkemidler, der fremmer genanvendelse i Danmark. Der er afgifter på deponering og forbrænding af affald, men ikke på genanvendelse. Desuden er der pant på dåser og flasker, som sikrer, at næsten alle bliver tilbageleveret og kan genbruges eller genanvendes. Endelig er der opstillet behandlingskrav til forskellige typer affald, som er særligt problematiske, som f.eks. krav om at affald, der indeholder PVC skal deponeres, og for papir, som kan genanvendes også skal genanvendes. Der er flere behandlingskrav på vej, f.eks. for gipsaffald – se boks 2. Som led i strategien vil der endvidere over de kommende år løbende blive analyseret en række forskellige materialestrømme. Er der miljømæssige, erhvervs- økonomiske og samfundsøkonomiske gevinster ved øget genanvendelse, kan behandlingskrav efterfølgende overvejes, jf. figur 2 samt beskrivelsen af processen for behandlingskrav i boks 2. Figur 2 beskriver processen frem mod bedst ressourceudnyttelse. BOKS 3 Strategiens sammenhæng til andre initiativer Ressourcestrategien følger op på regeringens Vækstplan for vand, bio- og miljøløsninger og hænger sammen med Kemikalieindsatsen om at fjerne uønskede stoffer fra produkter og dermed også fra affaldet. Endvidere understøtter strategien anbefalingerne fra Erhvervspanelet for Grøn Omstilling.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above