Page 14

Ressourcestrategi_WEB

12 Danmark uden affald ” Affald kan indeholde ressourcer, der kan betale sig at genanvende i vores virksomheder til gavn både for miljøet og for den danske økonomi.” De viste effekter omfatter ikke alt affald, men er fokuseret på specifikke materialetyper (affaldsfraktioner). Derfor afviger affaldsmængderne i oversigten fra opgørelser over de samlede affaldsmængder (tabel 2). Initiativer, der retter sig mod kvalitet i affaldsbehand- lingen, er ikke medtaget i tabellen, da effekterne resulterer i ændrede affaldsmængder. Det drejer sig om eksempelvis bygge- og anlægsaffald og visse af initiativerne for elektronik. Med målene og initiativerne i strategien forventes Danmark at opfylde en række af de EU-mål, der er fast- sat f.eks. i forhold til emballager og elektronik, samt i forhold til øget genanvendelse af husholdningsaffald. Effekterne af ressourcestrategien er illustreret i figur 1. Figuren viser ændringer i mængden af genanvendt affald, forbrændt og deponeret affald, med og uden initiativerne i strategien frem mod 2018, samt videre mod målet for genanvendelse af husholdningsaffald i 2022. Med disse initiativer vil vi samlet set forbrænde 820.000 tons mindre affald i 2022, end vi ellers ville have gjort. Det dækker over, at der brændes mindre affald fra husholdninger og service, men samtidig lidt større mængder haveaffald og shredderaffald (som er affald fra behandling af jern og metal affald f.eks. skrotbiler og gamle cykler). Eksempelvis vil det betyde, at der vil blive forbrændt i størrelsesordenen 22.000 tons mindre plast fra husholdningerne og servicevirksomhederne i 2022, hvilket giver en samlet CO2-besparelse på lidt mere end 25.000 tons.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above