Page 12

Ressourcestrategi_WEB

10 Danmark uden affald Virksomhederne kan dermed spare omkostninger ved at genanvende affaldet frem for at skulle anskaffe ressourcerne fra ny. Der er gevinster for miljøet mange steder i verden ved at udnytte materialeressourcerne optimalt, ligesom trækket på vores naturressourcer globalt set også kan blive mindre. Omstilling af den danske affaldssektor Når vi skal genanvende mere og forbrænde mindre – og samtidig gøre det miljømæssigt og økonomisk effektivt – kræver det en omstilling af den danske affaldssektor. Regeringen vil modernisere organise- ringen af forbrændingssektoren, så det sikres, at forbrænding af affald sker på de mest effektive anlæg, og at affaldssektoren understøtter genanvendelse. Hvilke effekter vil strategien have? Målet om en fordobling af genanvendelsen af husholdningsaffaldet og de tilhørende initiativer forventes sammen med de øvrige rammer og initiativer at føre til en betydelig stigning i den samlede genanvendelse af materialer i Danmark. En omkostningseffektiv omstilling til mere genanvendelse kræver, at både affaldssektor og husholdninger har tid til at omstille sig. Nedenfor er vist en oversigt over de væsentligste effekter ved at gennemføre initiativerne i strategien (tabel 1). Strategien dækker over initiativer for årene 2013 til 2018, dog rækker målet for husholdningsaffaldet til 2022. Tabel 1 Ressourcestrategiens forventede effekter FORVENTEDE EFFEKTER SÅDAN ER DET I DAG (2011-TAL) 2018 2022 Mål Genanvendt Forbrændt Deponeret KILDE Materialetype (Fraktion) Min % Min % % % % Husholdninger* Genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald 50 22 75 0 Indsamling af elektronikaffald 75 68** Servicesektoren Genanvendelse af papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage 70 53 47 0 Genanvendelse af organisk affald 60 17 83 Alle Energiudnyttelse af haveaffald* 25 87 4 4 Indsamling af elektronikaffald 65 Indsamling af batterier 55 47 Nyttiggørelse af shredderaffald 70 0 Genanvendelse af fosfor i 80 - spildevandsslam * Der går en mindre mængde til midlertidig oplagring og særlig behandling, som ikke er vist i denne tabel. Derfor giver summen af de tre viste behandlingsformer ikke 100 %. ** Gennemsnit af markedsførte mængder de seneste 3 år.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above