Page 10

Ressourcestrategi_WEB

8 Danmark uden affald 3. Der skal være kvalitet i genanvendelsen, og farlige stoffer skal ud af affaldet, før det genanvendes. 4. Vi skal sørge for, at omlægningen af affaldshåndte- ringen sker gennem styrket offentligt-privat sam- arbejde. Kommunerne har det primære ansvar for affaldsordninger særligt for husholdningernes affald. De private virksomheder har kompetencerne og viden til at udvikle de teknologiske løsninger. Derfor er det vigtigt, at kommuner og virksomheder samarbejder om at udvikle nye affaldsløsninger. 5. Vi skal have en fleksibel indsats og vil nøje overvåge udviklingen på affaldsområdet, især genanvendelsen af husholdningsaffaldet. Regeringen lægger vægt på, at der er lokalt spillerum til at finde de rigtige løs- ninger. Nogle kommuner er allerede langt i arbejdet, mens andre endnu ikke er gået i gang. Regeringen vil følge udviklingen på affaldsområdet nøje med fokus på, om genanvendelsen af særligt husholdningsaffaldet øges. Regeringen vil derfor gennemføre en evaluering af strategien i 2016 og vurdere, om der er behov for yderligere indsats. BOKS 1 Det videre arbejde Danmark uden affald udmøntes i en ressourceplan for affaldshåndtering med tilhørende miljøvurdering. Regeringen vil endvidere fremlægge en strategi om affaldsforebyggelse, som vil sætte fokus på ressource- effektivitet og affaldsforebyggelse og sikre en samlet og konkret indsats.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above