Page 9

USA udfordringer

finanssektoren i USA og USA’s fi e største samhandelspartnere. De er dog ikke helt væk, for vi har lagt nogle af disse tekster på bogens hjemmeside, hvorfra de kan hentes ned. Til andenudgaven af bogen er der udarbejdet en hjemmeside, som kan findes på bogens hjemmeside på www.forlagetcolumbus.dk. Her vil man finde forslag til undervisningsforløb om præsidentvalget (faglige mål og kernestof), tjek-på-lektien og øvelsesopgaver, bogens figurer samt emneforslag til SRP-opgaver. I forbindelse med andenudgaven af USA’s udfordringer har Peter rejst rundt i USA og foretaget en række interviews med fremtrædende amerikanske eksperter som Francis Fukuyama, Robert Putnam, Joseph Nye, Sheryll Cashin, Robert Kaplan, William Polk, Th mas J. Christensen, Jennie Bard, Robert Keohane og mange fle e. Disse interviews kan bruges som relevant supplerende materiale, og eleverne kan arbejde med dem forud for undervisningen (som lektie). De kan også anvendes i forbindelse med eksamen på både A- og B-niveau, da alle interviews er „skåret op“ i mindre bidder og tilpasset konkrete emner, som behandles i bogen. Man finder disse interviews og øvelsesopgaver til dem ved at tilgå bogens hjemmeside på www.forlagetcolumbus.dk. De mange interviews er desuden oplagte i forbindelse med et tværfagligt samarbejde med engelsk (samtalerne er alle på engelsk), ligesom materialet er en god mulighed for at understøtte elevernes arbejde med engelsksprogede samfundsfaglige materialer (jf. den eksisterende og kommende læreplans krav). Litteraturlisten til bogen er blevet opdateret og udvidet, og derfor blevet placeret på bogens hjemmeside. I forbindelse med udarbejdelse af andenudgaven er der fle e personer, som vi skylder en stor tak for deres bistand og venskab. Det drejer sig først og fremmest om vores redaktør Per Henriksen, som med vanligt stort engagement, støtte og skarp kritik har holdt bogens omfang inden for de tilladelige grænser. Det var ikke nemt! Vi står også i taknemlighedsgæld til forlagets grafike , Annette W. Jensen, for hendes altid omhyggelige arbejde med at gøre bogen så indbydende som muligt. Tusind tak Annette. Selv om dette er andenudgaven, ønsker vi fortsat at takke Peters kolleger og sparringspartnere Jacob Graves Sørensen, Thor Banke Hansen, Niels Gotlieb og Allan Kjær i forbindelse med udarbejdelse af førsteudgaven af bogen. Vi kipper også med fla et for Columbus Fonden, som støttede økonomisk i forbindelse med Peters studierejser til USA. Og endelig er vi også meget glade for alle de mange lærere og elever, som igennem de sidste fi e år har læst og arbejdet med bogen og efterfølgende er kommet med ris og ros og forslag til rettelser. København, 1. august 2016 Annegrethe Rasmussen & Peter Brøndum


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above