Page 8

USA udfordringer

Forord – nok primært til læreren USA betyder noget. Så kort kan det siges. USA betyder noget kulturelt, politisk, økonomisk og i international politik. Det vil aldrig være muligt at foretage et fuldstændigt studium af det amerikanske samfund – dertil er området simpelthen for stort. Vores bidrag skal derfor ses som et forsøg på at belyse det amerikanske samfund ud fra nogle bestemte vinkler. Heller ikke disse er tilstrækkelige, men det er vores håb, at det vil give elever, lærere og andre interesserede i amerikanske samfundsforhold en øget forståelse af og indsigt i en interessant og afgørende nation i verden – en nation, som desuden fortsat er klodens dominerende supermagt. Et af hovedformålene med udarbejdelsen af denne bog om USA har været at lave en form for samfundsfaglig studieretningsbog til de mange studieretninger, hvori Samfundsfag A eller B og Engelsk A eller B indgår. USA kan anvendes som et ud af fle e tilbagevendende temaer over de tre år som et supplement til den øvrige kernefaglige samfundsfagsundervisning. Derved vil man kunne styrke toningen af studieretningen og det tværfaglige samarbejde. I særdeleshed sammen med engelsk, men der er også gode muligheder for samarbejde med studieretningens øvrige fag som dansk, historie, matematik, religion, oldtidskundskab osv. Bogen forsøger at nå vidt omkring, men den er ikke skrevet sådan, at den nødvendigvis skal læses fra start til slut. Bogen er bygget op om fem tematiske kapitler, som relaterer sig til samfundsfags centrale fagområder (international politik, politik, sociologi og økonomi). Man kan også vælge at læse uddrag af kapitlerne og tilpasse stykkerne til det undervisningsforløb, man er i gang med. Et par eksempler på brug af bogen: • Kapitel 4 kan anvendes, hvis man er i gang med et undervisningsforløb om den danske velfærdsstat eller et mere generelt forløb om sammenligning af velfærdsstater. • Kapitel 2 kan anvendes, hvis man er i gang med et forløb om politiske systemer, valg og vælgere og ideologi. • Kapitel 5 kan anvendes i forbindelse med et forløb om international politik. • Kapitel 3 kan anvendes i forbindelse med et forløb om økonomi eller international økonomi osv. I denne 2. udgave af bogen har vi særligt bearbejdet kapitlerne 2, 3, 4 og 5, så de dels er opdaterede med hensyn til udviklingen i det amerikanske samfund siden 2012, hvor bogen første gang udkom, dels har fået ændret og tilføjet nye afsnit, der kan belyse samfundsudviklingen i USA i 2016. Nogle afsnit fra førsteudgaven er ændret eller taget ud i denne andenudgave for at give plads til „nyt stof“. Det drejer sig blandt andet om tekstboksene med


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above