Page 7

USA udfordringer

4.5. Socialgrupper og levevilkår i det amerikanske samfund 172 4.6. Social mobilitet i USA. Er det muligt at realisere den amerikanske drøm? 174 4.7. Udfordringerne er alvorlige 176 Kriminalitet i USA 177 Striden om våbenlovgivningen 181 Immigrationsreform – slaget om udlændingeloven 184 4.8. Har den amerikanske drøm forvandlet sig til et mareridt? 187 Et perspektiv ved forfald: Ghettoisering 189 Kapitel 5. USA – hegemon eller supermagt i frit fald? 193 5.1. USA i det internationale system – fra stormagt til supermagt 194 5.2. Hegemoniteorien 198 5.3. Faser i det amerikanske hegemoni 200 5.4. USA’s udenrigspolitik 204 Hvilke forhold øver indfl delse på amerikansk udenrigspolitik? 205 De interne forhold og udenrigspolitikken 208 Den amerikanske exceptionalisme i udenrigspolitikken 212 Isolationisme og internationalisme: To stærke traditioner i amerikansk udenrigspolitik 213 De amerikanske udenrigspolitiske skoler 216 Neoisolationismen 216 Realisterne – USA’s magt og sikkerhed er målene for udenrigspolitikken 217 De offensive neorealisters indfl delse på den realistiske udenrigspolitiske skole 220 Den amerikanske udenrigspolitiske skole – liberal internationalisme: Hvad der tjener verdens interesser, tjener USA’s interesser 223 Den amerikanske neo-konservative udenrigspolitiske skole 227 5.5. USA’s internationale udfordringer 229 USA’s økonomi er en udfordring for fortsat globalt lederskab 230 BRIK-landenes voksende styrke vil føre til øgede krav om politisk indfl delse 238 5.6. Kan USA fastholde „Global Leadership in the World“? 240 Litteratur 248 Illustrationer 251 Indeks 251


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above