Page 5

USA udfordringer

Indhold Forord 8 Kapitel 1. USA – en nation eller en idé? 11 1.1. Hvad er USA? 14 De store forskelles land 16 Rust- og bibelbæltet 17 1.2. Immigrantlandet USA 19 De fi e indvandringsbølger 19 1.3. Integration på amerikansk 21 1.4. Nation, fællesskab og identitet 24 Immigrant-, religiøse og moralske samt Frontier-værdiforestillinger i det amerikanske samfund 28 De amerikanske politiske, sociale og menneskelige værdiforestillinger 32 Forfatningens mange funktioner i det amerikanske samfund 35 1.5. Abstrakt nationalidentitet og sammenhængskraft i det amerikanske samfund 40 Kapitel 2. Et demokratisk forbillede eller et demokrati i krise? 41 2.1. Det politiske USA – nogle grundlæggende kendetegn 43 2.2. USA er både en føderation, et præsidentialt system og et konstitutionelt demokrati 44 2.3. USA’s politiske system gennemsyres af checks and balances 50 2.4. Præsidenten – den udøvende magt 51 Præsidenten er statsoverhoved og regeringsleder 52 Commander in chief (USA’s øverstkommanderende) 56 2.5. Kongressen er lovgivende magt i det amerikanske politiske system 60 Senatet 60 Repræsentanternes Hus 62 2.6. Højesteret – den dømmende og magtfulde statsmagt 63 2.7. Beslutningsprocessen i det amerikanske politiske system 68 Lobbyisme 72 2.8. Topartisystemet i USA 74 De politiske partiers organisation og funktioner 78 Hvilke ideologier repræsenterer de to partier? 79 Polarisering i amerikansk politik – hinsides højre og venstre 82 Primærvalgkampen i 2016 – nogle observationer 86 Amerikansk politik befinder sig ortsat i en spændetrøje (Gridlock) 91


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above