Page 4

USA udfordringer

USA’s udfordringer – 2. udgave © Forlaget Columbus og forfatterne 2016 2. udgave, 1. oplag 2016 Forlagsredaktion: Per Henriksen Grafisk til ettelægning og omslag: Annette Wendelboe Jensen Tryk og repro: Narayana Press Kopiering fra denne bog må kun finde sted på instituti ner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Printed in Denmark 2016 ISBN: 978 87 7970 332 2 Forlaget Columbus Østerbrogade 54 C 2100 København Ø Tlf.: 35 42 00 51 Fax: 35 42 05 21 www.forlagetcolumbus.dk info@forlagetcolumbus.dk


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above