Page 39

USA udfordringer

Amerikansk nationalidentitet Ritualer: • Thanksgiving • Memorial Day • State of The Union speech • Indsættelses-ceremoni • Troskabsed (Pledge of Allegiance) Note: De stærke nationale fortællinger om den amerikanske drøm og den amerikanske civilreligion er vanskelige at placere i forhold til Hofstedes kategorier: symboler, helte, ritualer og værdier, som er anvendt i denne figu , for i bund og grund er både symboler, helte, ritualer og værdier indlejret i de to fortællingers konstruktion af det nationale. De dobbelte pile mellem symboler, helte, ritualer og værdier og de nationale fortællinger skal forstås på den måde, at de nationale fortællingers kraft kun er stærk, fordi de baseres på de fi e nationale kulturelle faktorer. Samtidig behøver den amerikanske kulturs symboler, helte, ritualer og værdier fortællingerne for at blive „levendegjort“. Fælles for både de nationale fortællinger og de fi e kulturelle faktorer er, at de spiller en rolle i en sammensat og abstrakt amerikansk nationalidentitet. Denne nationalidentitet har brug for dels de kollektive symboler, helte, ritualer og værdier, dels de nationale fortællingers evne til at binde nationen sammen i et fællesskab, som den enkelte amerikaner kan forstå sig selv i forhold til og identifice e sig med. USA – en nation eller en idé? 39 Figur 1.8. Amerikansk nationalidentitet. godt nok for at promovere mindre stat og lavere skatter særligt som en protest mod stimuluspakkerne og sundhedsreformen, men ved at trække på forfatningens hellige arvegods erobrede græsrodsbevægelsen en vigtig platform og havde lettere ved at tale sig ind i mange borgeres hjerter, hvorimod modsvaret – regeringens forsvar – ikke med samme lethed kunne påkalde sig forfatningsfædrene. Det samme ser man, når debatten om retten til at bære våben raser i det amerikanske samfund, og det gør den tit, eksempelvis har diskussionen spillet en betydelig rolle i 2016- primærvalget. I januar 2016 præsenterede den afgående præsident Obama et nyt for- slag til, hvordan man kan begrænse eksistensen af især semiautomatiske geværer af den type, militæret anvender, i samfundet. Han har også argumenteret for at stramme kontrollen af, hvem der kan erhverve sig våben i det hele taget. Forslagene mødte begge voldsom modstand fra især den magtfulde interesseorganisation „the National Rifle Association“ (NRA), der som våbenejernes fortaler argumenterer for alle myndige borgeres ret til at bære våben. NRA henviser til Forfatningens anden tilføjelse, hvori der står, at „A well regulated Militia, being neccessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.“ Symboler: • Flaget • Nationalsang • The Bald Eagle • Forfatningen • Mount Vernon • Frihedsgudinden • Liberty Bell • Independence Hall • Ground Zero • Gettysburg Helte: • Militæret • Brandmænd • Visse politikere (tidl. præsidenter) • Sportsfolk • Kunstnere De nationale fortællinger: Den amerikanske civilreligion Den amerikanske drøm (American way of life) Værdiforestillinger • Immigrantværdier • Religiøse og moralske værdier • The Frontier • Sociale værdier • Politiske værdier • Menneskelige værdier • Grundlæggende værdi = arbejde


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above