Page 38

USA udfordringer

Forfatningsteksten er derudover kort – verdens korteste – og alle skoler underviser i den, så man sikrer sig, at ingen borgere forlader grundskolen uden at have været igennem principperne adskillige gange. Derudover sikrer man sig også, at den enkelte amerikaner får mulighed for at afgive den såkaldte „Pledge of Allegiance“, en troskabsed til det amerikanske flag og epublikken USA. Pledge of Allegiance er et integreret ritual i det amerikanske samfund og indgår i mange sammenhænge, fx ved begyndelsen af skoledagen og i forbindelse med forskellige politiske begivenheder som åbningen af det nye år i Kongressen. Forfatningens universelle værdier spiller ligeledes en enorm rolle i den amerikanske civilreligion, fordi specielt fremhævelsen af værdierne frihed og lighed bruges til at tydeliggøre noget særligt amerikansk. Anvendelse af de universelle værdier sker samtidig med, at de hæves til noget nærmest guddommeligt. Se også tekstboks 1.5. Det er essentielt for en forståelse af fx frihedsbegrebet, der spiller 38 Kapitel 1 en kolossal rolle i amerikansk samfundsliv, politik og i næsten alle amerikaneres selvforståelse, at man medtænker forfatningen. Et eksempel på, hvor slagkraftigt et våben forfatningen er, så man, da den magtfulde Teaparty-bevægelse opstod i USA i 2009. Oprindelig startede bevægelsen som en lokal protest mod præsident Obamas sundhedsreform, og forkortelsen stod for „Taxed Enough Already“. Men hertil kom den historiske reference til oprøret i Boston, hvor borgerne i 1773 protesterede mod den britiske kolonimagts inddrivelse af skatter på te i datidens Amerika. Folkebevægelsen opstod Den første Thanksgiving blev afholdt blandt pilgrimme kolonister i 1621 i Plymouth. Det var den daværende Plymouth-guvernør William Bradford, som ønskede, at der blev afholdt en taksigelsesfest (Thanksgiving) til ære for Gud efter den veloverståede høst. Wampanoag-indianerne blev i den forbindelse inviteret til at deltage i festmåltidet, som blandt andet bød på fjerkræ, vildt, frugter, majs og squash.„The First Thanksgiving“, 1621.


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above