Page 36

USA udfordringer

Tekstboks 1.5. Civilreligion og den amerikanske (nationale) selvopfattelse. Selve begrebet civilreligion handler om de forestillinger symboler og ritualer, der forholder sig til fortiden, nutiden og fremtiden, og som knytter et folk sammen i et fællesskab, der overskrider kulturelle, religiøse, etniske og politiske grænser mellem forskellige grupper i samfundet. Civilreligion er udtryk for en national og folkelig religion, som er bygget op om bestemte symboler og ritualer fra nationens tidlige historie op til nutiden og peger fremad i tid. Både den tidlige amerikanske historie, specielt puritanernes forestillinger om Amerika som det hellige land – the Garden of Eden – og de liberale ideer, der opstod i oplysningstiden, har haft enorm indflydelse på den amerikanske civilreligion, som kommer til udtryk i dagens USA. De historiske begivenheder har været med til at skabe og fastholde forestillingen om USA som en udvalgt og ophøjet nation, der gang på gang er blevet stillet over for vanskelige prøvelser, men altid er kommet helskindet igennem. Denne forestilling er blevet en integreret del af den amerikanske selvforståelse. Dette understøttes af en lang række faktorer, blandt andet den amerikanske forfatning, som er et af de vigtigste symboler i den nationale fortælling om USA. Forfatningen betoner værdier som personlig frihed og lighed og repræsentativt demokrati, og disse værdier indgår i den amerikanske civilreligion som samfundsværdier, der optræder som skænket af Gud, hvilket gør dem til universelle og umistelige menneskerettigheder. Patriotismen er et vigtigt element i den amerikanske civilreligion. Patriotisme kan kort defineres som fædrelandskærlighed, og i USA er patriotismen stærk. Specielt er amerikanerne villige til at bringe det ultimative offer (døden) i deres kamp for nationale værdier – især friheden. Den amerikanske patriotisme bidrager til en stærk folkelig opbakning til militæret 36 Kapitel 1 og fører ofte til en følelse af fællesskab, når USA er truet, uanset om det er som nation eller som stat. Ingen steder er den amerikanske patriotisme og helliggørelse af patriotismen tydeligere end ved Washington Memorial i Washington D.C. og Arlington Cemetery (kirkegården, hvor mere end 250.000, primært soldater, der har tjent den amerikanske nation gennem tiden, ligger begravet). Disse mindesteder hylder de amerikanske helte og legitimerer brugen af magt og ofre i bestræbelserne på at forsvare den amerikanske nations mest hellige værdi – friheden. Desuden fungerer patriotismen og de fysiske mindesteder samt deres fortællinger om nationens historie og helte som en national fællesskabsramme, den enkelte amerikaner kan relatere sig til. Præsidenten spiller en særlig rolle i den amerikanske civilreligion, fordi han anvender den nationale fortælling om USA’s prøvelser og den evige evne til at overvinde disse til at skabe et fællesskab mellem amerikanerne, en national sammenhængskraft, under Gud. Præsidenten henviser ofte til, at de amerikanske værdier som frihed, lighed, demokrati, retssikkerhed, opofrelse osv. er universelle og ukrænkelige rettigheder, og at USA har en særlig (guddommelig) forpligtelse til at sikre disse værdier både i USA og i verden. Vendingen „God Bless America“, som den amerikanske præsident ofte bruger i forbindelse med afrunding af sine taler, er en tydelig civilreligiøs handling, hvor han „velsigner“ den amerikanske nation og understreger nationens særlige forbindelse til Gud. Tidligere præsidenter som fx George Washington og Abraham Lincoln betragtes som nationens store helte og frelsere. Washington var leder af USA’s friheds- og uafhængighedskrig mod England – en afgørende test og bekræftelse på den amerikanske nations særlige evne til at overkomme vanskelige prøvelser og vinde sin frihed. Præsident Abraham


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above