Page 34

USA udfordringer

Se figur 1.7 Demokratibegrebet er ikke direkte nævnt i forfatningsteksten, og tilbage i slutningen af 1700-tallet fandtes en skepsis over for det demokratiske projekt. Med tiden er den amerikanske forfatning ikke desto mindre blevet anskuet som den første demokratiske forfatning i verden, i og med at den foreskriver principperne for det repræsentative demokrati, hvor magten udgår fra det suveræne folk, og den personlige frihed sikres gennem retssystemet (som derfor er med i figur 1.7). Demokratiet er i dagens USA en universel værdi og anskues som helt afgørende for at realisere den amerikanske drøm. Vi vender tilbage til dette i kapitel 2. Forfatningen er et konkret og fysisk udtryk for de politiske, sociale og menneskelige værdier, som skulle præge, og som fortsat præger det amerikanske samfund. Foruden at garantere 34 Kapitel 2 Der er ingen tvivl om, at den amerikanske befolkning har et noget anstrengt forhold til deres folkevalgte og specielt til den føderale regering i Washington D.C. Den økonomiske krise i slutningen af 00’erne synes kun at have forværret denne tendens. de politiske værdier i form af de universelle rettigheder – som individets personlige frihed, lighed (lige muligheder) og individualisme – tydeliggør forfatningsteksten ligeledes sociale værdier som det, at det enkelte menneske har værdi, og at samfundet udgøres af en samling af individer. Et andet interessant træk ved forfatningen er, at den også synliggør det, McElroy betegner som den amerikanske kulturs menneskelige værdiforestillinger. Den positive tilgang til mennesket i forfatningsteksten vidner om et positivt menneskesyn, men i teksten er der samtidig en tydelig mistro primært rettet mod en centralistisk politisk


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above