Page 33

USA udfordringer

Individualisme USA – en nation eller en idé? 33 gen med tekststykket. Forfatningstekstens tilblivelse skal nemlig ses som udtryk for, hvordan det skulle blive muligt for den enkelte amerikaner at leve i et samfund, der skabte mulighederne for at forfølge det enkelte menneskes drøm. Ideen eller diskursen om den amerikanske drøm er afgørende for forståelsen af amerikansk kultur og nationalidentitet. Se også tekstboks 1.4. Den amerikanske drøm kan kort forklares som, at alle har ret til at skabe deres eget liv ved egne kræfter, og at ingen fra starten skal holdes nede eller tvinges til at blive, hvor man er på samfundets sociale trappestige. Og at den næste generation vil få bedre vilkår, end dens forældre har haft. Her er det essentielt at forstå, at den amerikanske forfatning ikke ses som et støvet gammelt dokument. Den spiller en langt mere aktiv og levende rolle i den løbende samfundsdebat og i amerikansk politik og levevis, end vi ser det i Danmark, hvor vi stort set kun taler om grundloven i tre anledninger: ved festlige lejligheder, ved diskussioner om monarkiets arvefølge, eller når vi har haft folkeafstemninger om afgivelse af suverænitet til den europæiske union. Der værnes om forfatningen af den amerikanske højesteret (Supreme Court), der derfor også spiller en langt mere synlig og tung rolle i det amerikanske samfund, end den danske Højesteret normalt gør, om end det også i Danmark er sådan, at regeringen eksempelvis kan indklages for Højesteret for at bryde grundloven. I USA er man sig imidlertid – muligvis også grundet nationens unge alder – helt anderledes bevidst om, hvilke rettigheder forfatningen garanterer for den enkelte borger og for de enkelte stater, der generelt helst ser centralregeringen i Washington blande sig så lidt som muligt i deres anliggender – uanset at de fleste stater ikke holder sig tilbage for at indkassere klækkelige føderale tilskud til lokale mærkesager eller virksomheder. Det er således Højesteret, der har sikret amerikanske kvinder retten til abort, har sikret homoseksuelle ret til at gifte sig (i 2015) samt bekræftet lovligheden af præsident Obamas sundhedsreform fra 2010, populært kaldet Obamacare. Overordnet set garanterer forfatningen en række centrale universelle samfundsideer som frihed, lighed, individualisme og retsbeskyttelse mod overgreb fra statens side. Figur 1.7. Forfatningens (universelle) værdier. Frihed Lighed Retssystem og repræsentativt demokrati


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above