Page 32

USA udfordringer

kring the Frontier er, at pionerernes rejse ud i ukendt land var noget helt nyt og anderledes, som krævede en enorm arbejdsindsats, dristighed og gåpåmod kort sagt en særlig karakter – en amerikansk national karakter. Man taler i den forbindelse om, at pioneren er blevet en slags amerikansk Adam-figu , i fortællingen om USA’s skabelse – en figu , der med sin exceptionelle arbejdsetik kunne overkomme de utallige prøvelser, som naturen eller Gud stillede ham over for.2 Bjerre-Poulsen påpeger i den sammenhæng, at specielt tesen om the Frontier har enorm betydning for den amerikanske selvforståelse om at være en exceptionel nation med et exceptionelt folk. Se tekstboks 1.3. De amerikanske politiske, sociale og menneskelige værdiforestillinger Det er også muligt at samle de tre sidste værdiforestillinger, de politiske, sociale og menneskelige, som McElroy fremhæver i sine forklaringer på, hvilke værdier der har indfl delse på amerikansk kultur og national2. Niels Bjerre Poulsen: USA – Historie og identitet, Systime 2010, s. 14-18 og Carl Pedersen og Helle Porsdam: USA i det 21. århundrede, Forlaget Columbus 2005, s. 110. Tekstboks 1.4. The American Dream 32 Kapitel 1 identitet. Helt konkret knytter disse sig til den amerikanske forfatning. Den amerikanske forfatning rummer de ideer og værdier, som man kan kalde for samfundsbærende. De er primært et sæt af politiske værdiforestillinger, der gælder for alle amerikanere uanset baggrund, etnicitet, køn, politisk eller religiøst tilhørsforhold. Forfatningen rummer dog ikke kun politiske, men også sociale og menneskelige værdiforestillinger. Forud for udarbejdelsen af forfatningen lå den amerikanske uafhængighedserklæring som den mest betydningsfulde inspiration. Den mest centrale passage i erklæringen argumenterer for den enkeltes muligheder for at forfølge sin drøm – den amerikanske drøm: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.“ Note: Den Amerikanske Uafhængighedserklæring 1775. Passagen fra uafhængighedserklæringen er ikke direkte sat ind i forfatningsteksten, men den er til gengæld selve essensen eller menin- Amerikaneren James Truslow Adams var den første, som anvendte betegnelsen the American Dream. Det gjorde han tilbage i 1931, hvor han i bogen The Epic o America forsøgte at forklare eller synliggøre, hvad der menes med udtrykket: „… that dream of a land in which life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or achievement. It is a difficult eam for the European up- per classes to interpret adequately, and too many of us ourselves have grown weary and mistrustful of it. It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest stature of which they are innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position.“ Note: http://www.columbia.edu


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above