Page 31

USA udfordringer

Tekstboks 1.3. Den amerikanske exceptionalisme menneskerettigheder, og hvis skæbne (pligt) og ret det er at lede verden hen imod mere frihed og politisk demokrati. Den amerikanske exceptionalisme rummer en central forestilling om, at USA er en udvalgt (guddommelig) nation på jorden med et udvalgt folk, hvis værdier er ophøjede i forhold til verdens øvrige lande. Det særlige og exceptionelle amerikanske er ifølge de amerikanske beskrivelser tydeliggjort flere gange i forbindelse med de prøvelser, so den amerikanske nation er blevet stillet over for, og som USA hver gang har overvundet. Amerikansk exceptionalisme skinner ofte tydeligt igennem i amerikanske præsidenters taler og skrifter, specielt i udenrigspolitiske anliggender, som vi vender tilbage til i kapitel 5. Men exceptionalismen kommer også til udtryk i historieskrivningen og den bredere amerikanske kultur som fx film. USA – en nation eller en idé? 31 Den amerikanske exceptionalisme er kort fortalt udtryk for en grundlæggende amerikansk kollektiv forestilling om, at USA er en unik nation, der er kvalitativt anderledes end andre lande. Historisk har franskmanden Alexis de Tocqueville fået æren af at være den første forfatter, som beskrev USA som „en ekstraordinær stat“ i 1831 og 1840. Ideen om den amerikanske exceptionelle nation fødtes i forbindelse med dels koloniseringen af Amerika (pionerernes civilisering af det amerikanske vildnis), dels den amerikanske revolution og ambitionen om at blive „den første nye nation“, en nation, der efter sin uafhængighed fra England lagde et hensygnende, klasseopdelt og dekadent Europa bag sig og i stedet udviklede en unik amerikansk ideologi, der udelukkende er baseret på principperne om frihed, egalitarisme (lighed), individualisme og Note: Filmen The atriot fra år 2000 er et eksempel på, hvordan den amerikanske nations værdier og exceptionelle karakter – populært fortolket – er vundet gennem den ultimative prøvelse for en nation – nemlig krig. I filmen indgår stærke amerikanske nationale symboler som fla et, den universelle frihed, tro osv. Filmen afspejler på mange måder en kollektiv amerikansk forestilling om, at den universelle frihed altid vil have en pris. Denne kollektive forestilling eller diskurs om prisen for frihed er bedst afspejlet i udstillingen „The Price for Freedom“ på det nationahistoriske museum i Washington D.C.


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above