Page 29

USA udfordringer

USA – en nation eller en idé? 29 at de rummer en række værdier, som er forbundet med de oplevelser og erfaringer, som immigranterne, der senere blev til nybyggere og senere igen pionerer, stødte på i deres enormt hårde arbejde med at civilisere det barske amerikanske vildnis (the Frontier). Et af kendetegnene for de første immigranter var, at de rejste til Amerika med en ide om det perfekte samfund, hvor alle kunne være lige og frie, og hvor der var reelle muligheder for at bevæge sig op ad samfundets rangstige. Muligheder, som omvendt var utænkelige i datidens feudale Europa, men som måske kunne blive til virkelighed i den nye verden (altså Amerika). En særlig gruppe af disse oprindelige indvandrere betegnedes puritanerne (de rene), og de fik stor indfl delse på de værdier, der skulle gennemsyre den nye verden eller „the shining city upon a hill“, som var puritanernes udtryk for Amerika. Puritanerne var meget religiøse mennesker med baggrund i den strenge calvinisme, som foreskrev, at det enkelte menneske på trods af ubetinget hengivenhed over for Gud den almægtige ikke kunne vide sig sikker på evig frelse. Frelsen tilfaldt kun de personer som Gud valgte, og ingen vidste på forhånd, hvem det kunne være. Et absolut krav hos puritanerne var lydighed over for Gud og bestræbelse på gennem hårdt arbej- Dette kendte billede kaldes for „American Progress“ og viser amerikanske nybyggeres opdyrkelse af den nye verden eller the Frontier. Over den amerikanske civilisatoriske udvikling svæver kvinden Colombia – personificeringen af Amerika. Hun er afbildet som engel for at tydeliggøre forbundet mellem den amerikanske nation og civilisation og Gud.


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above