Page 27

USA udfordringer

Hvordan værdierne konkret kommer til udtryk i det amerikanske samfund • Det er vigtigt at holde fast i forestillinger om muligheder • Friheden til at bevæge sig fremad og opad i samfundet er nødvendig for at opnå succes USA – en nation eller en idé? 27 Figur 1.5. Amerikanske værdiforestillinger. Forskellige værdiforestillinger Immigrantværdiforestillinger • Det er altid muligt at forbedre sin livssituation tionsdagen) den 4. juli, Thanksgivning (ta - sigelsesdag fje de torsdag i november), præsidenternes dag (tredje mandag i februar) samt Memorial Day (mindedagen) den fje - de mandag i maj, hvor man mindes alle de faldne i Amerikas krige. Foruden disse forskellige helligdage findes der en række øvrige ritualer af betydning fx præsidentens State of the Union-tale der afholdes årligt i januar, samt præsidentens indsættelsesceremoni i Washington D.C. – den såkaldte inauguration – hvor præsidenten sværger troskab over for Gud og USA. Det sidste lag i Hofstedes kulturmodel er værdierne. Værdierne regulerer kulturens adfærd, forstået på den måde, at værdierne anvendes til at finde ud a , hvad der har værdi, hvad der er rigtigt og forkert, samt hvad fle - tallet (majoritetskulturen) opfatter som naturligt og normalt, og hvad der ikke er. For at få et indblik i nogle af disse centrale amerikanske værdier, som umiddelbart kan være vanskelige at identificere, inddrager vi den am - rikanske professor i engelsk John Harmon McElroys historisk-sociologiske analyse af det, han kalder for American Beliefs (værdi- Frontierværdiforestillinger • Man løser den opgave, man bliver stillet over for • Hvert enkelt individ er ansvarlig for sin egen lykke • Når man hjælper andre, hjælper man sig selv • Fremskridt kræver planlægning og organisering Religiøse og moralske værdiforestillinger • Gud skabte mennesket og naturen • Gud skabte en lov om, hvad der er rigtigt og forkert • At gøre det rigtige er nødvendigt for at opnå lykke • Gud tildelte alle mennesker den samme fødselsret • Amerika er et udvalgt land (en ophøjet nation) Sociale værdiforestillinger • Samfundet udgøres af en samling af individer • Samfundet profiterer af den enkeltes succes • Det, man opnår i samfundet(livet), bestemmer ens sociale placering i samfundet Politiske værdiforestillinger • Folket er suverænt • Det er bedst med så lille en regering som mulig • Det er essentielt for en regering, at den udgår fra en nedskreven forfatning • Flertallet bestemmer Menneskelige værdiforestillinger • Næsten alle mennesker ønsker at gøre det rigtige • Mennesker vil ofte misbruge magt, hvis de er i besiddelse af den Grundlæggende værdiforestillinger • Alle skal arbejde • Mennesker skal opnå gevinst ved deres arbejde • Manuelt arbejde er respektabelt Note: James Harmon McElroys hensigt med sin undersøgelse har været at identifice e „What keeps a Big Country and a Diverse People United“. Analysen er et forsøg på at tydeliggøre en række forskellige faktorers indfl delse på amerikansk kultur og på, hvad der kan siges at udgøre den nationale enhed. Det, der gør undersøgelsen interessant, er, at den netop understreger, at der ikke er én forklaring på, hvad der skaber national enhed eller kulturel sammenhængskraft i Amerika, men at vi er nødt til at finde svaret i en række forskellige faktorer – som han betegner som værdiforestillinger. James H. McElroy: American Beliefs – What Keeps a Big Country and a diverse People United, Ivan R. Dee 1999. Egen oversættelse.


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above