Page 25

USA udfordringer

Figur 1.4. Hofstedes løgmodel – kulturens symboler, helte, ritualer og værdier USA – en nation eller en idé? 25 kan forklare amerikansk kultur eller amerikansk national identitet. Rent faktisk synes der at være langt fle e forhold, der adskiller end samler USA som nation – hvilket ikke mindst skyldes dels det udbredte delstatsselvstyre, som fastholder betydelige lokale og regionale forskelle, dels de mange forskellige etniske kulturer, som immigranterne har bragt med sig ind i det amerikanske samfund og kultur. Alligevel vil vi i det følgende argumentere for, at der findes en ække forskellige kulturelle værdier, som er væsentlige at kende til, hvis man ønsker at opnå en dybere forståelse for, hvilke ideer og værdier det amerikanske samfund bindes sammen af, herunder hvad der kan siges at udgøre den amerikanske nationalidentitet. I den forbindelse benytter vi os af to forskellige kulturteoretiske forklaringsmodeller. Den ene forklaringsmodel er den hollandske kulturforsker Geert Hofstedes såkaldte løgdiagram, se figur 1.4 Løgdiagrammet synliggør, at der i enhver kultur findes en ække forskellige lag, og jo fle e lag man „skræller“ af kulturen, desto nærmere kommer man kulturens kerneværdier. Lad os kort benytte modellen på det amerikanske samfund. I det første lag finder vi de symboler, som for amerikanerne har en helt særlig betydning i deres kultur. Det drejer sig fx om det amerikanske nationalflag tars and Stripes, Frihedsgudinden, Uncle Sam, nationalsangen „The tar-Spangled Banner“, nationalfuglen – „The Bald Eagle“ og A lington Cemetery, ligesom amerikanerne i deres få og sparsomme ferier ofte valfarter til historiske mindesteder i hvert fald én gang i deres liv, såsom George Washingtons residens Mount Vernon (USA’s mest besøgte turistattraktion for amerikanere), Mount Rushmore National Memorial, Ellis Island, Gettysburg, Philadelphias Liberty Bell og Hall of Independence for blot at nævne nogle af de mest besøgte. I nyere tid er Ground Zero i New York blevet omdannet til museum med titlen „National September 11 Memorial & Museum“ for de dræbte under terrorangrebet 11. september 2001, og den tilhørende installation „Refle - ting Absence“ er føjet til listen over mindesmærker, der bidrager til fortællingen om nationens enhed samt dens kamp for overlevelse og evnen til at rejse sig efter angreb. Disse symboler fungerer alle som konkrete referencer, der udtrykker det særligt amerikanske, og er derfor alle vigtige faktorer i skabelsen af en fælles national referenceramme. Med andre ord udgør de en symbolsk forståelsesramme, inden for hvilken den almindelige amerikaner kan forstå sig selv, når han eller hun skal forklare, hvad der er amerikansk, eller hvordan han eller hun forstår sig selv som amerikaner. Symbolerne er med andre ord konkrete, fysiske eksempler på USA. Det andet lag omhandler helte, og dem er der mange forskellige af i USA. Helte i hverdagens Amerika er ofte mennesker, der Symboler Helte Ritualer Værdier Sædvaner Note: Figuren er hentet i Geert A. Nielsen & Karen Schmedes: Kulturforståelse. Forlaget Columbus 2009, s. 32.


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above