Page 24

USA udfordringer

Figur 1.2. Forventet udvikling i de etniske gruppers andel af den samlede amerikanske befolkning 2000-2050. 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Note: David McKay. American Politics and Society, 2009, Wiley-Blackwell, s. 21. Tabellen summerer ikke til 100. – den vindende kandidat for partiet, byggemagnaten Donald Trump, har fremført mange udsagn rettet mod ikke-amerikanere generelt, indvandrere fra især Latinamerika og den mere uspecificerede gruppe af ’muslimer’. Hans mest populære valgløfte har været annonceringen af bygningen af en mur mellem USA og Mexico langs grænsen, som Trump ydermere har bebudet, at „Mexico skal betale for“. Og det er et løfte, som vækker vild jubel ved alle hans velbesøgte vælgermøder, og som han har gentaget under hele valgkampen, uagtet at det har ført til uhørt lave popularitetstal hos den ellers vigtige vælgergruppe af spansktalende amerikanere. I begyndelsen af primærvalget beskyldte han indvandringen fra Mexico for at medføre ankomsten af „mordere og voldtægtsforbrydere“ til Amerika. Det er især den dårligst uddannede del af amerikanerne, der har været ramt af finan krisen, og det er især klassiske industrijobs, der er forsvundet, hvorfor Trumps budskaber har vakt genklang hos især hvide mænd i lavtlønsgruppen, der er hans kernevælgergruppe. 24 Kapitel 1 Men uagtet at debatten under valgkampen i 2016 har adskilt sig fra tidligere debatter om immigration ved at være mere åbenlyst aggressiv over for fænomenet på den republikanske side, så er den overordnede diskussion i USA om indvandring og kultur fortsat væsensforskellig fra Danmark, der ikke historisk er formet som et indvandringsland, og hvor det fortsat antages, at vi har en dominerende, og i høj grad homogen kultur, uanset at vi i de seneste 50 år har oplevet tilgang af mange forskellige indvandrergrupper. I Danmark er nationen og staten med andre ord i høj grad smeltet sammen til ét – en nationalstat; vi har også en folkekirke med et krav om at statsoverhovedet/monarken er medlem, hvor man i det multikulturelle men stærkt religiøse USA har adskilt stat og kirke. Se også tekstboks 1.2. 1.4. Nation, fællesskab og identitet Der findes ikke ét svar på hvad der udgør sammenhængskraften i det amerikanske samfund; ej heller findes der ét svar på hvad der Fordeling (%) År 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3,8 0,7 12,8 81 12,5 4,6 0,8 13,1 79,3 15,5 5,4 0,8 13,5 77,6 17,8 6,2 0,8 13,9 75,8 20,1 7,1 0,9 14,3 73,9 22,3 8 0,9 14,6 72,1 24,4 Asien/Stillehavsøerne Andre Afrikansk amerikanere Hvide Latinoer


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above