Page 22

USA udfordringer

Tekstboks 1.2. Integration på amerikansk. Figur 1.3. Melting Pot og Salad bowl – to forskellige integrationsformer i USA Melting Pot (assimilation integration) 22 Kapitel 1 Gensidig kulturel tilpasning mellem den amerikanske majoritetskultur og indvandrernes forskellige medbragte kulturer milationsintegrationen udtryk for en pluralistisk integrationsopfattelse, hvor man vægter en gensidig kulturel forening eller tilpasning mellem etniske grupper eller personer i samfundet. Den enkelte indvandrer kan bevare sin egen medbragte kultur, sprog osv., men supplerer den med amerikansk kultur, sprog og værdier. Det vigtige er, at de forskellige etniske grupper respekterer hinanden og efterlever landets love samt den amerikanske forfatnings grundlæggende værdier. Den væsentligste forskel mellem de to modeller er, at der i „Salad Bowl“-modellen ikke er et krav om, at det at være „amerikaner“ er knyttet til en bestemt kultur, historie eller sprog. Det er klart, at der er en forventning om – og i stigende grad også en offentlig diskussion om – at borgerne behersker engelsk, men det accepteres i højere grad end i fx Danmark, at ens hovedsprog kan være et andet. I fle e delstater med mange latino-indvandrere har spansk således fortrængt engelsk som det dominerende dagligsprog (til især republikansk forbitrelse), og man vil i delstater som New Mexico og Californien, men også i fx Maryland, Virginia og Washington D.C., altid få tilbudt valget mellem spansk og engelsk, når man fx henvender sig til offentlige myndigheder eller serviceudbydere som læger, tandlæger og vand-, gas-, el- og varmeselskaber, ligesom de fleste private virksomheder også tilbyder produkter og ydelser på begge sprog. Kultur Hvordan kan man forstå det multikulturelle USA? Der tales ofte om to forskellige modeller, jf. figur 1.3 „Melting Pot“ over for „Salad Bowl“. „The Melting Pot“ udgik oprindelig fra en for - stilling om, at kulturerne, der kom til Amerika, blev smeltet sammen i en gryde (det amerikanske samfund) til en ny og anderledes kultur – nemlig den amerikanske. Med tiden synes the Melting Pot dog at have fået en lidt anden betydning, i og med at den i dag anskues som udtryk for den integrationsform, som vi bedre kender som assimilation. Dvs. at the Melting Pot er blevet et udtryk for, at indvandrerne assimileres, hvilket vil sige, at de lægger deres oprindelige kultur på hylden til fordel for „amerikanske værdier“ og særligt de universelle værdier, der hyldes i USA’s grundlæggende forfatningsdokumenter, blandt andet retten til personlig frihed, ytrings-, religions- og forsamlingsfrihed samt retten til at bære våben. Det bærende element, der gennemsyrer hele forfatningen samt „the Bill of Rights,“ og som indvandrere assimileres i forhold til, er værdien om den personlige friheds ukrænkelighed – friheden til at forfølge sine personlige drømme og lykke. I „Salad Bowl“-modellen lever de forskellige kulturer, religioner og etniske grupper side om side som adskilte, enkelte ingredienser i salatskålen. Nok blandes ingredienserne, men de bevarer hele tiden deres egen særlige smag (kultur). Salad Bowl-modellen er modsat assi- Salad Bowl (pluralistisk integration) Kultur Kultur Kultur Kultur Kultur Kultur Kultur Sammensmeltning eller ensliggørelse af forskellige kulturer til amerikaneren eller amerikansk kultur


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above