Page 21

USA udfordringer

Ellis Island – placeret i New Yorks havn – er nok den ankomststation for indvandring, som de fleste turister, herunder danskere, kender bedst. Ellis Island blev etableret i 1892 og fungerede som modtagelsescenter for immigranter helt frem til 1954. USA – en nation eller en idé? 21 Den største af alle indvandringsbølgerne fandt sted i perioden 1880-​​1920, hvor mere end 20 millioner indvandrere ankom til USA’s kyster. Denne tredje bølge kom fra andre dele af Europa, i stor stil fra Øst- og Sydeuropa, men der kom også mange indvandrere fra Kina. Den tyske indvandring kulminerede i 1882, mens indvandringen fra Danmark, Norge, Sverige, Schweiz, Holland og Kina nåede sit højdepunkt året efter, i 1883. Lige efter århundredeskiftet var det lande som Italien, Østrig-Ungarn og Rusland, folk udvandrede til Amerika fra. Denne tredje bølge fl dede ud i 1920’erne og indvandringen bremsede op frem til 1965, hvor den fje de bølge startede grundet lempelser i den amerikanske udlændingelovgivning. Herfra er indvandringen fortsat, og i slutningen af det 20. århundrede anslog det amerikanske Census Bureau (USA’s svar på Danmarks Statistik) at 9,6 % af alle amerikanere er udenlandsk fødte. Og igen har oprindelseslandet fl ttet sig. Det er nu indvandrere fra Latinamerika, der står for omkring halvdelen af ​​alle nyankomne, en fje dedel er asiatisk fødte, og en femtedel er europæiske. Fra 2000 til 2014 indvandrede omkring 11,3 millioner mennesker til USA. Alene i 2014 indvandrede godt 1,3 millioner; heraf kom 147.500 fra Indien, 131.800 fra Kina, 130.000 fra Mexico, 41.200 fra Canada og 40.500 fra Filipinerne. Dette immigrationsmønster ser ud til at fortsætte også i fremtiden, jf. figur 1.2 1.3. Integration på amerikansk Hvordan har holdningen så været til den massive indvandring? Det kan ikke besvares kort eller entydigt. Den første lov, der tog sigte på at forhindre eller begrænse indvandring blev vedtaget i Kongressen i 1875. Her vedtog man, at kriminelle (fanger) og prostitue-


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above