Page 20

USA udfordringer

slaveriet ulovliggjort i henhold til den amerikanske forfatning. I slutningen af denne periode fik af oamerikanere fuldt statsborgerskab gennem en forfatningsændring i 1868. Alle sorte mænd fik stemme et i 1870 (vedtagelsen af den 15. forfatningstilføjelse eller amendment). Sorte kvinder fik stemme et samtidig med hvide kvinder i 1920 (vedtagelsen af den 19. amendment.). Den første indvandringsbølge kulminerede lige før Uafhængighedskrigens udbrud i 1775. Man kan få et indtryk af hastigheden ved at sammenligne kolonisternes antal i 1700 (cirka 250.000) med 1775, hvor tallet var vokset til 450.000. Samtidig ændrede demografien sig. Der kom færre engelske indvandrere, mens antallet af tyskere, irere og italienere steg kraftigt. Langt de fleste af disse ank m til havnen i Philadelphia, der fungerede som det koloniale knudepunkt for datidens handel. Det var først i begyndelsen af 1800-tallet, 1. indvandringsbølge: Fra starten af 1600-tallet til cirka 1810. I denne periode immigrerer omkring 700.000 primært europæere til Amerika. Hertil kommer de afrikanske slaver. 2. indvandringsbølge: Fra starten af 1810’erne til starten af 1870’erne. I denne periode immigrerer omkring 7 millioner til USA. Særligt store indvandringsgrupper er irere og tyskere. 3. indvandringsbølge: Fra slutningen af 1880’erne og frem til starten af 1910’erne. I denne periode immigrerer mere end 20 millioner mennesker til USA. Igen er det mange europæere, som indvandrer, men også kinesernes antal vokser betragteligt i perioden. I denne periode er det særligt befolkningsgrupper fra Mexico (i perioden 1965-2000 indvandrede cirka 4,3 millioner), Fillipinerne (i perioden fra 1965-2000 indvandrede cirka 1,4 millioner) og lande som Cuba, Sydkorea, Den Dominikanske Republik, Vietnam og Indien (det anslås, at der indvandrede mellem 700.000 og 800.000 mennesker fra hvert af disse lande i perioden 1965-2000). Alene fra 2000-2014 er der indvandret omkring 11,1 millioner mennesker til USA, hvoraf størsteparten kommer fra latinamerikanske lande (primært Mexico). 20 Kapitel 1 at New York blev centrum for indvandringen og fortrængte ’Philly’ fra førstepladsen. Ved begyndelsen af den amerikanske revolution (1775-1783) var i alt 700.000 mennesker indvandret fra Europa. Den anden store strøm af indvandrere startede i 1820’erne og varede indtil depressionen i begyndelsen af ​​1870’erne. I løbet af 50 år ankom cirka syv millioner nye mennesker til USA, hvoraf en tredjedel var fra Irland, hvilket delvis skyldtes en hungersnød, der ramte de kartoffeldyrkende irske lan arbejdere i perioden 1840-1850. En anden tredjedel kom fra Tyskland. De fleste af de fattige irere blev på østkysten, mens de lidt mere velbeslåede tyske indvandrere etablerede sig i Midtvesten, hvor landbrugsjorden var mere frugtbar. Lige efter den amerikanske borgerkrig og under indtryk af den økonomiske depression i 1870’erne tog indvandringen af i nogle år, men efter en kort tid startede den igen. Figur 1.1. USA’s fire store indvandringsbølge 4. indvandringsbølge: Fra cirka 1965 til i dag. Note: www.census.gov og www.history.com og http://www.migrationpolicy.org/


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above