Page 18

USA udfordringer

nelse). Den dækker et større område af stater i den sydøstlige og sydlige centrale del af USA. Som termen antyder, bruges den om områder, hvor religion spiller en betydelig rolle både i hverdagen og politisk. Den mest fremtrædende religion er kristendommen. Ofte spiller socialt konservative, evangeliske protestanter en betydelig rolle. Bibelbæltet dækker det meste af det sydlige USA og strækker sig mod vest ind i Texas og Oklahoma. Spændet er stort, tag fx staten Alabama, hvor blot 6 % af beboerne angiver, at de ikke er religiøse, og sæt det i forhold til en stat som Vermont, hvor 34 % angiver, at de ikke er troende (det gør i øvrigt Vermont til den på papiret mindst religiøse stat i USA). Generelt er USA imidlertid fortsat et af de mest religiøse lande i den vestlige del af verden, og de lokale kirkers aktiviteter udgør en vigtig bestanddel i mange amerikaneres hverdagsliv – både som religiøse samlingssteder og som det sted, hvor familier kan mødes til søndagsbruncher med pandekager, sang og børnepasning. 18 Kapitel 1 Kristendommen er den største trosretning (75 %), men der findes mange forskellige varianter af kristne, og tre ud af fire amerikanere opfatter ifølge en Gallupmåling fra juni 2014 Bibelen som „Guds ord“. USA rummer dog også af et væld af andre verdensreligioner, jf. tabel 1.1. I fortællingen om USA og den amerikanske nationale identitet, som vi vender tilbage til nedenfor, indgår religion også som en vital forklaringsfaktor. Ikke mindst fordi fortællingen om USA i høj grad betoner, at de oprindelige immigranter, som rejste til USA’s kyster og opbyggede det Amerika, som vi kender i dag, gjorde det i overensstemmelse med deres kristne værdier. De seneste årtier har dog vist en udvikling i det religiøse USA, som peger på, at det religiøse element ikke er lige så betydningsfuldt, som det måske har været tidligere. Eksempelvis er der ifølge en Pew Research Center-undersøgelse fra november 2015 sket en mangedobling (fra 7,5 til cirka 31 %) i gruppen af amerikanere, som ikke knytter sig til en bestemt trosretning i perioden 1990- 2014. I denne gruppe finder vi især mænd og unge. Den ret kraftige stigning er dog ikke ensbetydende med, at religionen er under voldsomt pres i USA. Mange værdsætter det store sociale arbejde, som de amerikanske kirker udfører, plus at det på landet ofte er i den lokale kirkes regi, at folk mødes og finder et fællesskab, som er vigtigt. Kirke og de religiøse fællesskaber er i høj grad sociale arenaer, hvor amerikanerne interagerer med hinanden. Kirken og religionen fungerer med andre ord dels som en behovsopfylder for det enkelte individs spiritualitet, dels som en ramme om lokale sociale fællesskaber. En afgørende forskel på amerikanernes religiøsitet og hvad man ser i Danmark, er herudover, at kirken og religionen bruges langt mere pragmatisk i USA. Religion, tro og Tabel 1.1. Udvalgte trosretninger og deres størrelse i USA. Trosretninger Antal personer tilhørende de udvalgte retninger (mio.) Kristne 228.182.000 Jøder 2.680.000 Muslimer 1.349.000 Buddhister 1.189.000 Unitariansk universalisme 586.000 Hinduer 582.000 Ikke tilhørende en 34.169.000 specifik tro Heraf ateister 1.621.000 Note: www.census.gov. Tallene baserer sig på de senest opgjorte tal fra 2008 vedr. amerikanernes religiøse tilhørsforhold. Den rubrik, der rummer „heraf ateister“, kommer fra gruppen „ikke tilhørende en specifik t o“.


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above