Page 12

USA udfordringer

• Hvorfor interesserer vi os overhovedet for USA? • Er USA en ensartet eller forskelligartet størrelse? • Hvordan opfatter amerikanerne sig selv? – findes der én amerikansk national identitet • Hvad skaber sammenhængskraften i det amerikanske samfund? Hvorfor fascinerer USA os danskere? Er det, fordi Amerika er verdens stærkeste militære magt og fortsat verdens største økonomi? Med andre ord landet med flest mi lionærer og klodens dominerende supermagt, der har magt til at lede krige langt fra eget territorium? Eller er det, fordi så store dele af vores egen danske massekultur inspireres af det amerikanske? Som når tv-serier og film f a store amerikanske kultur- og medievirksomheder som Disney, Time Warner, AOL med fle e sprøjter deres produkter ud på det globale mediemarked. Tænk fx på tv-serier helt tilbage fra 1970’ernes Dallas til 1980’- ernes politi-thriller som Hill Street Blues, 1990’ernes Beverley Hills 90210 og Friends, der afrundede 1990’erne og kørte med ind gennem 00’erne til Mad Men, TheWire eller Desperate Housewives og i dag House of Cards samt Game of Thrones for bare at nævne nogle, der har været hits i det danske. Og hvad med de mest lavpandede (Jerry Springer) eller mest gribende realityshows (Oprah Winfrey, stoppede i 2011 men startede straks sin helt egen tv-kanal, OWN)? Eller talentkonkurrencer, film og usik, der kommer susende i stadigt højere tempo til os over Atlanterhavet via YouTube, Myspace eller sociale medier af enhver art. Eller dem, vore egne produktionsselskaber sender ud til os, fra Paradise Hotel og de Unge Mødre til X Factor. Hvad end de danske kommercielle 12 Kapitel 1 medier finder på kan man næsten være sikker på, at inspirationen er hentet i det amerikanske. For 20 år siden fik vi i alt vervejende grad disse impulser gennem aviser, film magasiner, musik og tv. I de seneste ti år er kulturimporten i stigende grad foregået digitalt via internettets uendelige muligheder for kommunikation og interaktion, uanset om den foregår på en mobil platform som en smartphone, en tablet eller via en computer. De mange amerikanske serier og andre kulturprodukter, som vi er omgivet af i vores hverdag, kan være af svingende kvalitet, men de afspejler alle sammen forskellige amerikanske værdier som frihed, forbrug og individualisme og bliver dermed til globale værdi- og kulturbærere af „the American way of life“ – det, der nogle gange på dansk kaldes „amerikanisering“. Vores fascination af det amerikanske kan dog også have andre begrundelser. Den kunne stamme fra den gamle forestilling om USA som „mulighedernes land“. Som det sted, europæerne for fle e hundrede år siden rejste til, og som fortsat af rigtig mange ses som et magisk sted, hvor man som en anden Alice i Eventyrland kan rejse hen, hvis man har en drøm, man vil forfølge. En drøm om snart sagt hvad som helst. Om at slå igennem i Hollywood som verdenskendt skuespiller,


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above