Page 7

KS-bogen_2-udgave

7 Forord I sommerferien 2014 sad vi en flok lærere rundt omkring på lærerværelser, hjemmekontorer og lignende for at få lagt sidste hånd på første udgave af KS-bogen. Fire år senere var næsten samme hold på igen til anden version, som nu er tilpasset den nye reform af HF, der trådte i kraft i skoleåret 2017/2018. Verden rundt om os havde også ændret sig; til det værre, til det bedre og i hvert fald meget mere, end vi havde forventet. Da vi skrev de sidste ord i sommeren 2014, var der stadig næsten et år til Donald Trumps officielle meddelelse om, at han stillede op til præsidentvalget i USA. Offentliggørelsen af, at der skulle holdes en afstemning om noget ved navn ”Brexit” var halvandet år væk. David Bowie, Alan Rickman og Kim Larsen levede alle i bedste velgående. Antallet af bådflygtninge og migranter var stadig ret begrænset og var endnu ikke en topnyhed. Ingen kendte til fjerdebølgefeminisme. Diskussionen om transkønnede og for eksempel toiletfaciliteter og korrekte stedord var så godt som ikke-eksisterende. Ordet ”Despacito” var noget nær ukendt. Hvidvaskningssager med danske banker involveret var ikke en fast del af nyhederne. Ingen drømte om at forbyde plasticsugerør. Hashtagget MeToo var ikke blevet brugt. Bogens ambition er at gøre KS-faget nærværende og vedkommende for eleverne, så de får lyst til at fordybe sig i og dis- kutere nogle af de problemstillinger, der findes i brudfladerne mellem religion, samfundsfag og historie. Vi har ønsket at skrive en bog, der er i øjenhøjde med eleverne, hvor sammenhængene mellem de tre KS-fag træder tydeligt frem, og hvor der også præsenteres nye sammenhænge mellem fagene. Bogen er opdateret, så den passer til de nye krav i læreplanen for KS fra 2017. Nye områder er derfor skrevet ind, ligesom alle kapitler er opdateret i forhold til de faglige mål og kernestof. Det har været en ambition, at de fire temaer både kan danne grundlag for flerfaglige forløb, men også stå selv i forhold til de enkeltfaglige forløb. Bogen er opbygget, så vi starter med de mindst komplicerede og mest grundlæggende temaer, mens de mere komplekse temaer kommer til sidst. Rækkefølgen kan dog byttes om, og kapitlerne kan fint bruges i den rækkefølge, man ønsker det. Hvert kapitel er opbygget med en fælles introduktion og følges herefter af et historieafsnit, et samfundsfagsafsnit og et religionsafsnit. Afsnittene har opgaver og henvisninger til supplerende materialer, som kan bruges i timerne. Vi forestiller os, at man kan bruge 1-2 moduler á 90 minutter på den flerfaglige introduktion, 6-8 moduler i hvert fag på de særfaglige afsnit (nok lidt mere i historie) og 3-5 flerfaglige moduler med udgangspunkt i en


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above