Page 5

KS-bogen_2-udgave

Er velfærdsstaten en kristen opfindelse? 224 Karl Marx’ religionskritik 229 Etik i det senmoderne? 231 Tema 4: Demokratiet under pres? 235 Introduktion 236 Brian Egede-Pedersen: Det frie demokratis fødsel og forsøgene på at udrydde det 239 Menneskerettigheder 239 Det danske demokrati 244 Demokratiets krise i 1930’erne 254 Hvor hurtigt kan demokratiske rettigheder forsvinde? 262 Mikkel Pedersen: Demokratiet og dets fjender 263 Hvad er demokrati? 263 Valgmåder i et demokrati 268 Demokrati som livsform og styreform 271 Demokrati og politik i Danmark 272 Lovgivningsprocessen i Danmark 277 Medier og demokrati 279 Demokratiske rettigheder og pligter 284 Trusler mod demokratiet: terrorisme 287 Hanne Friis Johnsen: Religion og styreformer 295 Reformationen og bruddet med den katolske kirke 295 Arven fra reformationen og renæssancen 299 Danmark i dag: demokrati, sekularisering og folkekirke 301 Skal vi have fuld sekularisme i Danmark? 307 Hvad er et teokrati? 308 Radikalisering inden for islam 316 Radikalisering i Vesten 318 Om forfatterne 327 Indeks 328 Illustrationer 331


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above