Page 37

KS-bogen_2-udgave

En modsatrettet tendens er, at kvinder i Danmark efterhånden bliver bedre uddannet end mændene. Det er imidlertid stadig langt de fleste lederstillinger, der er besat af mænd. Faderskabet har dog ændret karakter i løbet af de sidste 50 år. Faderen som den altoverskyggende autoritet findes ikke på samme måde i dag som tidligere. Manden er i det senmoderne samfund en omsorgsperson på lige fod med kvinden. Faderens rolle er ofte at lave aktiviteter sammen med børnene. Nyere forskning viser således, at den moderne far er bedre til at fravælge eller udskyde huslige pligter for i stedet at være sammen med sine børn. I dag er det også normalt, at børnene er lige meget hos mor og far efter en skilsmisse. Tidligere var der en tendens til, at kernefamilien blev holdt sammen af de fælles børn og økonomien. I dag er billedet ikke så entydigt. For eksempel er det erotiske forhold mellem mand og kvinde kommet til at betyde mere for samlivet. Hvis ikke det fungerer, og gensidig økonomisk afhængighed samt børn ikke længere er den stabiliserende faktor i ægteskabet, har man nemmere ved at løsrive sig. Men kernefamilien har ændret indhold. Der ingen, der længere sætter spørgsmålstegn ved kvindens placering på arbejdsmarkedet. Det er blevet kvindens ret at gøre karriere på lige fod med manden. Det betyder, at børnene har en hverdag delt mellem institutionen og hjemmet. Afstand mellem hus og arbejde betyder for mange familier, at der er et behov for 1 til 2 biler pr. hjem. Derudover er de danske boligpriser høje. Så for at familiens økonomi i dag kan hænge sammen, vil det ofte være nødvendigt, at både manden og kvinden har en fast indtægt. Skulle kvinden vælge at blive hjemme ved børnene, ville det derfor ofte betyde, at man må skære ned på familiens leveomkostninger. Arbejdsopgaverne i hjemmet er også fordelt mellem manden og kvinden. Det er ikke længere en selvfølge, at kvinden laver mere husarbejde end manden. Der er dog stadig en tendens til, at der er en traditionel arbejdsfordeling mellem kønnene. Kvinden tager stadig langt størstedelen af barselsorloven, og kvinderne i Danmark arbejder gennemsnitligt færre timer om ugen uden for hjemmet end mændene. Derudover tjener mændene gennemsnitligt 17 % mere end kvinderne. Identitetsdannelse i det senmoderne samfund Der er i det senmoderne samfund sket en individualisering. Hermed menes der, at det enkelte individ er blevet sat fri af traditioner og normer. Individet kan nu frit vælge sin egen vej og derved forme sit liv. Dette giver store muligheder for den enkelte. Det er blevet nemmere at skifte social status. Det skaber dog samtidig et stort pres og forventninger om, at det enkelte individ er i stand til at træffe de rigtige valg og derved forme det gode liv. Identitet og familie 37


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above