Page 36

KS-bogen_2-udgave

Figur 1.7 Andel forældrepar, der flyttede fra hinanden efter familietype 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Procent Ægtepar Samlevende par 0-1 år 2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år 10-11 år 12-13 år 14-15 år 17 år + Kilde: Danmarks Statistik. mende i et papirløst forhold, som relativt let kan annulleres. Som vi kan se af figur 1.7, er der større risiko for, at man går fra hinanden, hvis man lever i et papirløst forhold. 7,5 % af samlevende par går fra hinanden inden barnets 2 års fødselsdag, mens det kun gælder for 2,4 % af ægteparrene. Dette vidner om, at mange opfatter ægteskabet som en seriøs, bindende institution. For mange kan det være mere alvorligt og bindende at blive gift end at få børn sammen. Dette betyder, at ægteskabet ikke helt har mistet sin betydning i det senmoderne samfund. Selv om danskerne stadig forsøger at arrangere sig i kernefamilier, så er familien som institution under forandring. I dag arbejder Danmarks Statistisk som nævnt med 37 forskellige familietyper (se afsnittet om familietyper under samfundsfag). Der er kommet en øget tolerance over for de nye familieformer. Men samtidig er det også sådan, at mange parforhold er blevet mere homogene. Der er ikke længere så stor forskel på partnernes alder. Det kan eventuelt have noget at gøre med, at både mænd og kvinder har nået en bestemt alder for eksempel efter endt uddannelse, når de er klar til at indgå i et familieliv. Kernefamilien er stadig idealet. Den repræsenterer den gamle familiemoral. Derfor forsøger mange efter en skilsmisse at skabe nye familietyper, der minder om kernefamilien. I de nye familietyper kan det dog være svært at opretholde idealet om kernefamilien, da der pludselig er mange fædre og mødre. Hvem er så de rigtige? Kernefamilien skaber genkendelighed i hverdagen, rutiner og mønstre, og der sker, som man for eksempel kan læse i forskellige ugeblade og se i livstilsprogrammer på tv, en idealisering af fortidens familieliv og dettes traditioner og normer. Kernefamilien lever trods de mange udfordringer i bedste velgående. Far, mor og børn med parcelhus i forstæderne er stadig den mest hyppige familietype. Over halvdelen af de danske børn kan forvente at vokse op med både mor og far på samme adresse. 36 Identitet og familie


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above