Page 35

KS-bogen_2-udgave

idet vi arbejder videre derhjemme og i fritiden får nye ideer og inspiration til vores arbejde. Derfor handler mange af de bøger, vi læser i dag, også om, hvordan vi får familielivet og arbejdslivet til at hænge sammen. Det gode ved denne flydende grænse mellem arbejde og fritid er en øget fleksibilitet. Men det kan samtidig være en udfordring for det enkelte individ at sætte grænser for sit arbejde. Hvornår har du gjort det godt nok? Det kan være stressskabende (se afsnittet om livsformer under samfundsfag). Familien i det senmoderne samfund Den danske befolkning er blevet ældre, og samtidig får vi ikke længere børn nok til, at vi som befolkning kan reproducere os selv. Der er mange danskere, som vælger et single-liv. Omkring 1,4 millioner mennesker bor i Danmark alene, mens cirka 2,5 millioner lever i et parforhold. Familielivet bliver mere og mere kompliceret, og man taler i dag om, at parforholdet er kommet på kontrakt. Så snart den enes forventninger og krav ikke længere bliver De 10 mest almindelige familietyper i Danmark 1. Par med fælles børn 2. Enlig mor med børn 3. Enlig far med samværsbørn 4. Par med fælles børn og mors særbørn 5. Par med mors særbørn 6. Par med fars samværsbørn 7. Par med fælles børn samt fars samværsbørn 8. Par med mors særbørn samt fars samværsbørn 9. Enlig far med børn 10. Enlig far med børn og samværsbørn opfyldt, så har man ret til at opsige kontrakten og gå hver til sit. Der er mange muligheder i det senmoderne samfund. Familieliv er nu et tilvalg. Ungdomsperioden er blevet længere. Mange identificerer sig som ung, frem til man bliver 50 år. Det at være ung betyder for mange et liv uden familiære forpligtelser. I stedet ligger fokus på selvrealisering og karriere. Hvis man vælger at leve i et parforhold, så er det for manges vedkom- Tabel 1.5 Husstande i Danmark I alt 2.573.417 2.584.479 2.593.553 2.607.876 2.621.249 Enlige mænd 490.229 493.599 495.458 500.096 502.798 Enlige kvinder 657.055 660.508 660.879 665.514 668.261 Ægtepar 964.998 961.560 954.155 949.702 943.822 Et par i øvrigt 288.724 291.645 297.272 301.285 307.746 Ikke-hjemmeboende børn under 18 år 1.466 1.443 1.402 1.298 1.181 Andre husstande bestående af flere familier 170.945 175.724 184.387 189.981 197.441 Kilde: Danmarks Statistik. 2010 2011 2012 2013 2014 Identitet og familie 35


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above