Page 34

KS-bogen_2-udgave

Industriens andel af den samlede produktion har været faldende siden 1970’erne. Fra år 2000 har industriproduktionen således udgjort cirka 25 % af den samlede produktion i Danmark. Produktionen af it-produkter er vigtig og udgøres især af software, men også fremstilling af andet avanceret teknisk udstyr, som er det fjerdemest betydningsfulde brancheområde i Danmark. Der er ligeledes sket en kraftig specialisering af landbruget. Især er der tale om centralisering og stordrift i svineproduktionen, hvilket har betydet en stor produktivitetsstigning. I 1980’erne var den samlede bestand på 9 millioner svin, og den er i dag steget til over 25 millioner. Mange af svinene bliver dog ikke længere slagtet i Danmark, da mange slagterier er flyttet til udlandet, hvor lønningerne er lavere. Balancegang mellem arbejde og fritid Siden 1990’erne er de teknologiske forandringer sket med større og større hast. Især vores kommunikations- og informationsteknologier har forandret sig. Det drejer sig først og fremmest om adgangen til internet og mobiltelefoni. Disse to teknologier har forandret både vores hverdags og arbejdsliv. De fleste job i det senmoderne samfund kræver, at man er i stand til at arbejde med computer og anden it-teknologi. Derfor er uddannelse blevet vigtigt. Men man skal også holde sig orienteret om, hvad der sker rundtom i verden og være klar til at omstille sig i forhold til nye teknologier og informationer. Mange ufaglærte arbejdspladser er flyttet til udlandet, hvor lønningerne er lavere. Danmark er blevet en del af det globale arbejdsmarked, og de danske arbejdere skal konkurrere med for eksempel de kinesiske. Siden de første fabrikker skød op i Danmark, har fagforeninger og venstrefløjens partier kæmpet for, at danskerne skulle arbejde mindre og have mere fritid. I det senmoderne samfund har en dansk arbejder masser af fritid i form af en 37 timers arbejdsuge, weekender og 5 ugers ferie. Samtidig oplever vi, som det fremgår nedenfor, i det senmoderne samfund modsatrettede tendenser, for eksempel at danskerne går mere og mere op i deres arbejde. Et arbejde skal nu være ”interessant”, og man skal føle, ”at man udretter noget”. Når vi møder nye mennesker, så er det første spørgsmål: ”Hvad arbejder du med?” Arbejdsmiljø og kollegaer er i dag afgørende for den enkeltes trivsel. Hvis vi bliver syge af vores arbejde, så skyldes det ikke længere gentagne arbejdsbevægelser eller dårlig udluftning på fabrikken, men stress eller et psykisk dårligt arbejdsmiljø. I det moderne samfund solgte man sin tid og arbejdskraft, så man kunne forsørge sin familie. I dag ansættes individer med specifikke kvalifikationer som specialviden, kreativitet og samarbejdsevne, og man belønnes individuelt på baggrund af disse kompetencer. Fritid og arbejdstid kan være svære at skille fra hinanden. På den ene side er der en tendens til, at vi tager vores familieliv med på arbejde i form af billeder af familien og planter til vores skriveborde. På den anden side har vi alle en bærbar computer og en smartphone, så vi kan tjekke vores arbejdsmail og arbejde videre hjemme i sofaen. Arbejdsdagen slutter ikke længere klokken 16, 34 Identitet og familie


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above