Page 33

KS-bogen_2-udgave

Identitetsdannelse i det moderne samfund Individet var i det moderne samfund stadig afhængig af sin families sociale status og klasse. På den måde var man begrænset af og knyttet til sin familie og sin socialklasse. Og derfor var ens handlemuligheder stadig begrænset af normer og traditioner. Men med de nye produktionsforhold arbejde sig op gennem samfundet. Det senmoderne samfund Det senmoderne samfund er karakteriseret ved at være et servicesamfund. I et sådant er en stor del af arbejdsstyrken beskæftiget inden for offentlig eller privat servicearbejde som eksempelvis sundhedsmedarbejder, frisør, advokat eller kok. Man kan også tale om, at det senmoderne samfund er et informationssamfund, dvs. et samfund hvor informationsteknologien og informations- og vidensfunktioner dominerer. En stor del af vores produktion kræver avanceret teknologi og højt uddannet arbejdskraft i for eksempel medicinalvirksomheder og it-branchen. Det har betydet, at der i Danmark er blevet mindre brug for ufaglærte arbejdere, og at der er i stedet er kommet efterspørgsel efter højtuddannet og omstillingsparat Uddannelse er i det senmoderne samfund vejen til at få et arbejde. Teknologien udvikler sig hele tiden, og det handler om at kunne følge med. Man skal ikke længere kun orientere sig mod, hvad der sker i Danmark, men i hele verden – vi er blevet mere og mere globalt orienterede. Det enkelte for at forme sit eget liv, og der er i det senmoderne individs muligheder og behov. Man taler om, at samfundet er blevet individualiseret (se afsnittet om Thomas Ziehe under samfundsfag). Figur 1.6 Erhvervsfordeling i Danmark 1890-2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Procent Sekundære erhverv Tertiære erhverv Primære erhverv 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Kilde: Danmarks Statistik. og ikke mindst udbygningen af velfærdssamfundet – ikke mindst uddannelsessektoren – bliver det dog nemmere end tidligere at arbejdskraft. individ har i højere grad mulighed samfund fokus på det enkelte 2011 Identitet og familie 33


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above