Page 22

KS-bogen_2-udgave

Figur 1.2 Produktivitet i erhvervsgrupper 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Indeks 1948 =100 Primære erhverv Sekundære erhverv Private tjenester 1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 Kilde: Danmarks Statistik. meraterne på byens værtshuse. I slutningen af 1800-tallet drak mændene i Danmark i gennemsnit 6 liter brændevin om måneden. I de bedre stillede arbejderfamilier kunne husmoderen blive i hjemmet. Hvis hun var dygtig, kunne hun få de penge, manden og børnene kom hjem med, til at række længere. Hun kunne sy tøj, sylte, dyrke grøntsager, holde små husdyr, koge sæbe osv. Derudover var der en god base for børnene at vende hjem til. Det hjem, kvinden fik skabt, havde stor betydning for børnenes opvækst og chancer videre i livet. Hvis begge forældre derimod var fordrukne, så endte børnene på gaden. Fagforeningerne og Socialdemokratiet havde i løbet af 1900-tallet stor succes med at forbedre forholdene for arbejderne. I 1919 blev en arbejdsuge på 48 timer vedtaget. Dette gav familiemedlemmerne mere tid til hinanden. Det blev mere almindeligt i de bedrestillede familier, i takt med at lønningerne steg, at kvinden passede hjemmet. Dette var især godt for børnene. Husmoderens job var at få så meget ud af husholdningsbudgettet som overhovedet 2007 muligt, samt at skabe et hyggeligt hjem, som familien kunne slappe af i efter en hård arbejdsdag. Industrialiseringen efter 2. Verdenskrig Efter 2. Verdenskrig blev det danske landbrug mere mekaniseret, da der blev investeret i traktorer, malkemaskiner og majetærskere, og der blev anvendt en større mængde kunstgødning. Det betød, at endnu flere flyttede til byerne for at få arbejde, da landbruget fik mindre brug for arbejdskraft. Den øgede produktivitet i landbruget skete sideløbende med en stigende industrialisering med bearbejdningen af landbrugsprodukter. I løbet af 1950’erne og 1960’erne skete der massive investeringer i dansk industri. Det betød flere maskiner på de danske fabrikker, men det betød også, at den enkelte arbejders produktivitet steg. Danmark havde dermed udviklet sig fra et landbrugssamfund til et industrisamfund. Der blev i 1947 slagtet og parteret 120 svin i timen på de danske slagterier, mens 22 Identitet og familie


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above