Page 2

KS-bogen_2-udgave

KS-bogen © Forlaget Columbus og forfatterne 2015 2. udgave, 1. oplag 2018 Forlagsredaktion: Per Henriksen Grafisk tilrettelægning og omslag: Bodil Mulla Tryk: Tarm Bogtryk Omslagsillustration: Getty Images Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Printed in Denmark 2018 ISBN: 978-87-7970-481-7 Forlaget Columbus Østerbrogade 54 C 2100 København Ø Tlf. 35 42 00 51 www.forlagetcolumbus.dk info@forlagetcolumbus.dk


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above