Page 19

KS-bogen_2-udgave

Periodisering i historie I historiefaget forsøger vi at skabe overblik ved at inddele i perioder. Det skal hjælpe os med at forstå sammenhænge og karakteristika indenfor en bestemt periode og bruddet til den næste periode. Men periodisering er ikke en eksakt videnskab, og der kan derfor være forskellige bud på, hvornår en bestemt periode begynder eller slutter. Periodiseringen kan også se forskellig ud afhængig af, hvorvidt man inddeler den efter Identitetsdannelse i traditionelle samfund Individet var i det traditionelle samfund begrænset af normer og traditioner. Det enkelte individ kunne derfor ikke vælge sin egen vej, da man havde pligter over for familien og landsbyfællesskabet. Man blev ofte gift i en sen alder. Gennemsnitsalderen for indgåelse af ægteskab var omkring 30 år for mænd og 28 år for kvinder. Den sene alder skyldtes, at man først skulle have en indtægt, dvs. en fæstegård eller et hus. At man blev gift sent, har været med til at begrænse børneantallet. Familiens størrelse blev ligeledes begrænset af børnedødeligheden, da ca. hvert 10. barn i slutningen af 1800-tallet døde, inden det blev 1 år. Manden eller kvinden var ikke i stand til at drive en gård alene. Derfor blev man hurtigt gift igen, hvis den ene døde. Ellers mistede man sit levebrød. I 1840’erne var den forventede middellevetid for et nyfødt barn i Danmark 40 år. Man giftede sig altid med en fra sin egen stand. Af kirkebøgerne kan man således se, at det var meget almindeligt, at man giftede sig med en, der kom fra en gård eller et hus af nogenlunde samme størrelse. Det politiske, sociale eller f.eks. filosofiske forandringer. Diskutér i klassen, hvorvidt det ud fra et historisk perspektiv giver mening at opdele dette kapitel i perioderne ”det traditionelle samfund”, ”det moderne samfund” og ”det senmoderne samfund”. Der var således en klar social struktur, som nærmest var umulig at bryde ud af. Man havde afhængigt af køn og alder en fast rolle i forhold til produktionen og i familiens hierarki. er svært at vurdere, hvor ofte der var tale om kærlighedsægteskaber. Men man giftede sig ikke på tværs af sociale skel, og man skulle have forældrenes accept for at indgå ægteskab. Strukturen i samfundet var bygget op om familien. Og blandt andet for at undgå problemer ved deling af arv var man nødt til at regulere sex uden for ægteskabet. Det moderne samfund Det moderne samfund, som i Danmark voksede frem i sidste del af 1800-tallet, var karakteriseret ved at være et industrisamfund, hvor en stor del af produktionen foregik industrielt på fabrikker. Disse lå ofte i byerne, og der skete derfor en høj grad af urbanisering, idet folk flyttede fra landet til byen for at finde arbejde. I industrisamfundet var det enkelte individ bevidst om, hvilken klasse det tilhørte. Man Identitet og familie 19


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above