Page 18

KS-bogen_2-udgave

Tabel 1.1 Det årlige antal viede, gennemsnit 1880-1889 Mænd Kvinder Af 1000 mænd Af 1000 kvinder Alder 1880-84 1885-89 1880-84 1885-89 1881-84 1885-89 1880-84 1885-89 Under 20 år - - 1037,8 1113,6 - - 68 74 20-25 år 3889,4 3809,2 6131,2 5910 242 252 386 391 25-30 år 6062,2 5892,2 4747 4658 385 390 303 308 30-35 år 2794,4 2799,8 1936,4 1896 185 185 130 126 35-40 år 1203,6 1149,6 820,8 759,8 83 76 56 50 40-45 år 644 590,2 425,8 385,6 43 39 30 26 45-50 år 383,8 364,6 243,4 214,8 25 24 16 14 50-55 år 244 218,8 98,2 97,8 17 15 7 7 55-60 år 157,8 141,6 49,6 41,2 11 9 3 3 60-65 år 84,2 84 21,4 19,6 5 6 1 1 65-70 år 39,8 88,6 5,4 6 3 3 0 0 Over 70 år 16 17,2 2,2 3,4 1 1 0 0 I alt 15519,2 15105,8 15519,2 15105,8 1000 1000 1000 1000 Kilde: Danmarks Statistik: Vielser, fødsler og dødsfald i aarene 1880-1885. og katte i dette rum. Alle gårdens medlemmer spiste, sov og arbejdede sammen. Det var almindeligt, at kvinderne fødte et barn hvert 2.-3. år. Men børnedødeligheden var også høj. Man måtte regne med, at hvert 3. barn døde inden for de første par år. Det var nødvendigt at få børn, for ellers havde man ingen til at forsørge sig, når man blev gammel. Var man barnløs, så løste man det ofte ved at adoptere et barn fra en nær slægtning med en stor børneflok. Dette var til alles fordel, da det adopterede barn nu ville arve uden konkurrence fra biologiske søskende, og de barnløse fik sikret deres alderdom. Hvorvidt man blev sendt ud for at tjene eller ej, afhang af størrelsen på ens søskendeflok. Hvis der var mange børn, så blev man sendt ud at tjene på en anden gård, fra man var 9-10 år gammel. Hvis man kom ud af en lille børneflok, så havde gården selv brug for arbejdskraften. Sex uden for ægteskabet Samfundets regulering af seksualiteten skyldtes hensynet til religionen og reproduktionen. Efter Reformationen i 1536 blev idealet om jomfrulighed ved indgåelse af ægteskabet vigtigt. Allerede i 1537 blev det bestemt ved lov, at manden skulle miste hovedet ved hor, og kvinden skulle druknes. Dette blev dog mildnet lidt i Danske Lov (1683). Herefter skulle man betale en bøde, første gang man bedrev hor, anden gang en bøde og landsforvisning, og tredje gang var det dødsstraf. To former for seksualitet blev anset for at være en hån mod Gud og naturens orden. Den ene var homoseksualitet, og den anden var seksuelle forhold mellem beslægtede, dvs. forældre og børn, stedforældre og stedbørn. Disse forbindelser blev straffet med døden, og efterfølgende skulle liget brændes for at fjerne alle spor. 18 Identitet og familie


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above