Page 14

KS-bogen_2-udgave

Samfundstyper Samfundstype Hvornår er samfundstypen mest udbredt? Hvilke rolle spiller religionen? Det traditionelle samfund Ca. 980-1850 Den fortryllede verden Det moderne samfund Ca. 1850-1970 Den affortryllede verden Det senmoderne samfund Ca. 1970- Den genfortryllede verden derne samfund sætter sig selv i centrum. Man udstikker med andre ord selv rammerne for sin spiritualitet eller religiøsitet. Og den kan sagtens være inspireret af flere religioner på samme tid, for eksempel kristendom og buddhisme. Den spirituelle interesse ses ligeledes inden for det store udbud af alternative behandlingsformer, for eksempel healing, der bygger på ideer om inddragelse af spirituelle energier fra universet i behandlingen. På sygeplejerskeuddannelsen er det i dag blevet god tone at henvise til visse alternative behandlingsformer. Det var utænkeligt i det moderne samfund, hvor det naturvidenskabelige, konventionelle behandlingssystem afviste alternativ behandling som udtryk for irrationel tænkning og i værste fald farligt. Men i det senmoderne samfund kan tro og videnskab sagtens ses som et supplement til hinanden. Man bruger ofte kamæleonen som billede på mennesket i det senmoderne samfund. Individualiseringen er blevet endnu mere markant i forhold til det moderne samfund, og forandringer sker med endnu større hastighed end tidligere. Derfor Hvad kendetegner mennesket og dets forhold til omgivelserne? Hvad kendetegner familien? Myren Storfamilien med mange familiemedlemmer i tre generationer Sneglen Kernefamilien med far, mor og børn Kamæleonen Kernefamilien er stadig den mest udbredte, men mange danner alternative familiemønstre skifter vi ofte identitet, alt efter hvilken gruppe vi befinder os i, på samme måde som en kamæleon tager farve efter omgivelserne. Rammerne om tilværelsen er endnu mindre faste end i det moderne samfund, og tilværelsen er omskiftelig. Opgave På hjemmesiden kan du se fire bryllups- billeder fra forskellige tidspunkter i danmarkshistorien. Sammenlign de fire familiebilleder, idet du —— kommer ind på, hvad billederne viser, og hvad de fortæller om familien, og de forandringer der er sket med familien ——placerer de fire billeder i en af de tre samfundstyper —— vurderer, hvor du kan se tegn på ’aftraditionalisering’ af familielivet. 14 Identitet og familie


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above