Page 13

KS-bogen_2-udgave

eller med Nietzsches ord: ”Gud er død.” For det enkelte individ var religion noget, man sjældent deltog i, og kun for traditionens skyld – men traditionen var blevet løsrevet fra de religiøse myter. Dem kunne de færreste tro på. Unge mennesker blev ganske vist stadig konfirmeret, og man fejrede stadig jul, men individualismen – det, at man i stigende grad var uafhængig og selv satte dagsordenen for sit liv – kom i første række, når man skulle definere sin identitet. Man bruger ofte sneglen som billede på mennesket i det moderne samfund. Mennesket i det moderne samfund har sig selv i centrum i stedet for Gud som i det traditionelle samfund. Mennesket er blevet mere individualiseret, det vil sige mere uafhængigt af andre. Sneglens bevægelsesmønster er ikke koordineret med andre i samme omfang som myren. I stedet har forskellige mennesker forskellige værdier, som de styrer efter. Det senmoderne samfund – den genfortryllede verden Fra 1970’erne og frem taler man om det senmoderne samfund. I det senmoderne samfund er de forandringer, der prægede det moderne samfund, blevet endnu mere udprægede. Tid og rum er blevet adskilt: Vi kan for eksempel rejse langt på kort tid, og en dansker kan skype med en australier. Den teknologiske udvikling har taget fart, og det samme har globaliseringen – det at vi i stigende grad kommunikerer, rejser og handler på tværs af grænser. Det senmoderne samfund er blevet stadig mere foranderligt og uoverskueligt – det, der var sikkert i går, er det ikke nødvendigvis i morgen. Individets hverdag er travl og stresset, både mor og far er udearbejdende, og antallet af skilsmisser er stigende. Vi vil her introducere dig for "Alfred" – en fyr, der går på hf. Alfred lever typisk med det ene ben i den virtuelle verden på de sociale medier og det andet ben i den fysiske verden – måske med fare for en splittet identitets- og virkelighedsopfattelse til følge. Alfred skal være omstillingsparat og kunne indgå i nye sociale sammenhænge, alt efter situation – altså være en situide. Og det er Alfred. Han møder mange forskellige mennesker på hf, i fodboldklubben, på Facebook, på sit arbejde i det lokale supermarked og i sin familie. Og han skal kunne forholde sig til enorme mængder af viden i forhold til it-teknologiens evige informationsstrøm. Det senmoderne samfund er kendetegnet ved aftraditionalisering – ved et opbrud i normer, værdier og traditioner. Normer, værdier og traditioner ligger ikke længere fast i samme grad som før – men er i højere grad noget, man kan vælge til og fra. Det senmoderne samfund har ikke noget samlet verdensbillede, da det er meget komplekst – eller polycentrisk – og der er utallige bud på ’sandheden’. De dybe eksistentielle spørgsmål, aftraditionaliseringen og længslen efter en højere mening med tilværelsen har i det senmoderne samfund udmøntet sig i en ny åndelig søgen, og derfor kan man kalde verden for genfortryllet. På det religiøse område taler vi om den genfortryllede verden – altså en verden, hvor en religiøs tilværelsesforklaring atter efterspørges. Men man søger ikke kun tilbage til den kristne Gud, for det åndelige projekt er samtidig blevet et personligt udviklingsprojekt, hvor individet ligesom i det mo- Identitet og familie 13


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above