Page 10

KS-bogen_2-udgave

Introduktion Kaster du et historisk blik på de sidste århundreder, vil du se en markant udvikling på en masse områder: Arbejde, bolig, familie, kønsroller, teknologi, økonomi, uddannelse, politiske styreformer og religion er blot nogle af de områder, der har været under forandring. Vi skal i dette kapitel se nærmere på denne udvikling og på, hvad denne udvikling betyder for vores identitet. Identitet handler dybest set om spørgsmålet: Hvem er jeg? Din identitet dannes af mange faktorer, blandt andet dit lands historie, din familiehistorie, det samfund og det miljø, du lever i, de påvirkninger, oplevelser og erfaringer, du gør dig, dit køn og andre biologiske og genetiske forudsætninger. De sociale medier har også en vigtig betydning for identiteten. For eksempel kan mange ”likes” på Facebook være en bekræftelse af den identitet, man præsenterer sig selv med over for andre Facebook-brugere. I dette kapitel får du indsigt i, hvordan identiteten dannes i samspil med det omgivende samfund, og hvordan identitetsdannelsen forandres, når samfundet forandres. I historie skal du læse om det danske samfunds udvikling fra det traditionelle til det moderne og frem til det senmoderne samfund. I hver periode undersøges samfunds- og produktionsforholdene og betydningen af disse for familiens udvikling. Du får en forståelse for, hvordan samfund, familie og individ har udviklet og forandret sig i samspil med hinanden. I samfundsfag skal du arbejde med unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund. I det senmoderne samfund har vi fået større frihed til at vælge, hvordan vores liv skal forme sig, og dette har både positive og negative konsekvenser. Du får indsigt i forskellige familiemønstre i det danske samfund, og du kan læse om forskellige mennesker, der har truffet ekstreme livsvalg. Kapitlet lægger også op til en diskussion af, i hvor høj grad vores forældres uddannelse har indflydelse på, hvordan vi klarer os. Kernestof i dette kapitel Historie Samfundsfag Religion Dansk historie og identitet Identitetsdannelse og socialisation Udvalgte sider af yderligere én religion: buddhismen Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv Sociale og kulturelle forskelle Religionernes centrale fænomener 10 Identitet og familie


KS-bogen_2-udgave
To see the actual publication please follow the link above