Page 9

Internationalpolitik

9 Forord – mest til læreren IP&Ø er en ny grundbog til fagområdet International Politik, først og fremmest til elever på samfundsfag A-niveau i STX. I bogen kommer vi således hele vejen rundt om IP-faget, men dertil kommer to ekstra fokuspunkter. For det første giver vi i kapitlerne 6 (Globalisering og IPØ) og 7 (Den fattige verden) en introduktion til international økonomi, som spiller en stadigt større rolle i relationerne mellem staterne og andre aktører. For det andet sætter vi i kapitel 8 fokus på klimaforandringerne, som (forhåbentlig) vil blive et centralt tema i international politik inden for en overskuelig fremtid. Vores pædagogiske overvejelser ved udformningen af bogen kan formuleres i seks punkter: •• Vi har for det første lagt vægt på, at hovedteorierne i IP, som vi behandler i kapitel 1, ikke bare bliver forklaret tydeligt på A-niveau, men også konsekvent bliver anvendt bogen igennem på alle de forskellige temaer, bogen indeholder. Undervejs inddrager vi så en lang række både nye og mere velkendte underteorier. •• Vi har også bestræbt os på at medtage en mængde ny empiri, bl.a. i form af mange tabeller og cases, så der opnås en passende balance mellem teori og empiri. •• Vi har opstillet masser af figurer i bogen, fordi det i både klasseundervisning og gruppe/projektarbejde ofte er mere frugtbart at tage udgangspunkt i en figur eller tabel - og sideløbende inddrage viden fra den omgivende tekst - end at ”køre” lektien fra en kant. Figurer letter desuden forståelsen hos de mange visuelt orienterede elever. Figurer og tabeller er lagt ind på bogens hjemmeside, så læreren kan projicere dem op på smartboardet i timerne. ••Med henblik på, at eleverne selv skal kunne foretage analyser, har vi i nogle ”How to do”-bokse givet konkrete anvisninger på, hvordan man anvender hovedteorierne på de empiriske fænomener, hvordan man bruger komparativ metode, og hvordan man laver diskursanalyser. •• Vi har bestræbt os på at gøre det muligt at anvende enkelte kapitler til temalæsning o.l., dels ved undervejs at lave nøjagtige henvisninger til, hvor


Internationalpolitik
To see the actual publication please follow the link above