Page 11

Internationalpolitik

Kapitel 1 Hovedteorier i International Politik (IP) Sammen med sociologi, økonomi og politologi udgør IP samfundsfags fire fagområder, og heraf er IP det mest omfattende og mangesidede område. Det skyldes for det første, at vi i IP interesserer os for et stort antal aktører, begivenheder og processer i verden – empirien for IP – og for det andet, at der er mange forskellige teorier og synsvinkler på IP. Teorierne kan hjælpe os til at få struktur på vores opfattelse af verden: Hvordan er det internationale system opbygget? Og de kan forklare og sætte perspektiv på staters og andre aktørers adfærd, både når det gælder konflikt- og samarbejdsrelationer. I dette kapitel vil vi opstille de centrale træk i følgende hovedteorier: Den klassiske realisme, neorealismen, den klassiske liberalisme, neoliberalismen samt konstruktivismen. Derefter vil vi sætte teorierne i spil på en case: de israelskarabiske krige og konflikter, for at vise, hvordan man i praksis kan anvende teorierne til analyser. Endelig vil vi runde kapitlet af med en kort omtale af nogle andre teorier, som vil blive inddraget senere i bogen. 1.1. Den klassiske realisme Denne teori har rødder tilbage til Thukydid (den græske oldtid), Machiavelli (renæssancens Italien) og Thomas Hobbes (1600-tallets England). Den mest anerkendte moderne fremstilling af den klassiske realistiske teori er Hans J. Morgenthaus: ”Politics Among Nations” fra 1948. Ifølge realisterne er mennesker grundlæggende egoistiske og aggressive, og det samme gælder staterne. Det bevirker, at stater altid vil søge at få opfyldt deres egne nationale interesser (se boks 1.1), og det vil først og fremmest sige stræben efter magt. I international politik står staternes interesser altså over moralske principper – fx har USA’s interesse i at sikre olieforsyninger fra Mellemøsten været vigtigere for amerikanerne end bekæmpelse af de moralsk uacceptable diktaturer i regionen. Verden bliver derfor en ”jungle” – en tilstand af anarki og usikkerhed – hvor konflikter og krige mellem sta- Hovedteorier i International Politik (IP) 11


Internationalpolitik
To see the actual publication please follow the link above