Page 2

Imperier

Imperier – fra oldtid og nutid © Forlaget Columbus og forfatterne 2017 1. udgave, 1. oplag 2017 Forlagsredaktion: Anders Hassing Grafisk tilrettelægning og omslag: Annette Wendelboe Jensen Omslagsfoto: Tryk: Printed in Denmark 2017 ISBN: 978-87-7970-355-1 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Fotos: Polfoto: Wikimedia Commons: Although attempts have been made to contact all copyright holders where known, should there be any unintentional or unavoidable omissions, authentic copyright holders are asked to accept our apologies and are invited to contact Columbus. Forlaget Columbus Østerbrogade 54 C 2100 København Ø Tlf.: 35 42 00 51 Fax: 35 42 05 21 www.forlagetcolumbus.dk info@forlagetcolumbus.dk


Imperier
To see the actual publication please follow the link above